Makaleler

Teknik:Öncelikle bebeğin (fetüsün) ultrason incelemesi yapılır. Bebeğin ölçümleri alınır, plasenta (eş, son), amniyos sıvısı miktarı değerlendirilir, bebeğin organ anomalileri ve kromozom hastalıklarının ultrason bulguları kontrol edilir. Gebeliğin 11. haftasından itibaren ultrason görüntülemesi yardımıyla iğne ile gebenin karın duvarından ve rahminden (uterus) geçilerek plasentaya girilir ve plasentadan 10-30 mg villus örneği alınır. İşlem süresi 30-60 saniyedir. Anestezi gerekmez. Nadiren ikinci giriş gerekebilir. Aynı seansta ikiden fazla giriş yapılmamalıdır.

Koriyon villus biyopsisi hastaneye yatmadan, ayaktan yapılan bir işlemdir. Girişimden sonra kısa süreli gözlem ve dinlenmeyi takiben gebe evine gönderilir. Girişim sonrası üç gün kadar düşük tempolu ev yaşamı yeterlidir. Yatak istirahati gerekmez. Şikayeti olmayan bir gebede sonuçlar çıktıktan sonra kontrol yapılması uygundur.

Testlerin sonucu genellikle birkaç gün ile 2-3 hafta arasında çıkar. İstenen tetkikin niteliğine göre sonuç süresi değişebilir. Nadiren laboratuvar sonuç veremeyebilir. Bu durumda girişim tekrarı gerekebilir. Bazen (%1) amniyosentez ya da fetal kan örneklemesi gerekebilir.

Amaç: Plasentayı oluşturan koriyon villusları ve fetüs aynı ilk hücreden gelişirler. Bu nedenle kromozom yapıları ve genetik yükleri aynıdır. Bu özellikten yararlanarak fetüsün kromozomların sayısı ve yapısı ile ilgili hastalıkların tanısı koyulabilir. Ya da ailede varlığı önceden bilinen genetik hastalıklardan (akdeniz anemisi, kistik fibroz v.b.) mümkün olabilenlerinin tanısı koyulabilir.

İşlemin riskleri:

  1. Gebelik kaybı: Koriyon villus biyopsisine bağlı düşük oranı %0,5 civarındadır. Su kesesinin açılması, işlem sırasında mikropların rahim içindeki dokulara geçişi ve rahim duvarından kaynaklanan kanamalar düşük nedeni olabilir. Biyopsi yapılmayan gebelerde de çeşitli nedenlerle düşük olabileceği unutulmamalıdır.
  2. Vajinal yoldan su gelmesi: Nadirdir. Çoğu kez gebelik sorunsuz devam eder.
  3. Kanama: Nadirdir. Genellikle kendiliğinden durur.
  4. Ağrı: Kısa süreli ağrı normaldir. Genellikle ağrı kesici almak gerekmez. Girişimden sonra tek tablet parasetamol kullanılabilir. Rahatsız edici ağrı çok nadirdir ve hasta hekimine haber vermelidir.
  5. Enfeksiyon: Çok nadir ancak ciddi bir durumdur. Gebeliğin sonlandırılması gerekir.
  6. İğnenin bebeğe değmesi ve zarar vermesi: Günümüz tekniği ile bu olasılık yok gibidir.
  7. Kan uyuşmazlığı: Rh grup uyuşmazlığı olan gebelerde (anne Rh-, baba Rh+) koriyon villus biyopsisi izoantikorların oluşmasına neden olabilir. Bu durumu önlemek amacıyla girişimden sonra anne adayına Anti D uygulanır.
  8. Annenin karın duvarında hematom (kan pıhtısı): Nadirdir ve çoğu kez kendiliğinden geçer.
  9. Anne ölümü: Çok nadirdir. Tüm Dünyada tek tük vakalar sunulmuştur.