BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM VE ESERLERİM (22.07.2011 tarihine kadar)

KİTAP BÖLÜMLERİ VE KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

A) ÖZGÜN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ
1) Beksaç S, Demir N, Koç A, Yüksel A (eds). Obstetrik, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji. MN Medikal & Nobel, 2001.


B) ÖZGÜN KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI
1) Tükel S., Yüksel A.: Özet Tanı ve Tedavi , Kadın hastalıkları ve doğum bölümü. Editörler: Çalangu S.,Dilmener M., Bozfakioğlu Y., Değerli Ü. II.Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1988.
2) Yüksel A., Ermiş H.: Rh izoimmunizasyonunda prenatal tanı ve tedavi. In Aydınlı K(ed):Prenatal tanı ve tedavi. Perspektiv,İstanbul. 198-210,1992. 
3) Yüksel A., Kovancı E.: Fetal tedavi. (In) Kişnişçi H, Gökşin E ve ark. (eds): Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Kitabevi, 1996.
4) Yüksel A.: Doppler Velosimetri. In Beksaç S, Demir N, Koç A, Yüksel A (eds). Obstetrik, Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji. MN Medikal & Nobel, 1179-1187, 2001.
5) Yüksel A.: Obstetrik Bilimine Giriş. (in) Berkman S, Has R (eds) Doğum Bilgileri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları. Nobel Tıp Kitapevleri, 1-4, 2004
6) Yüksel A.: Düşük Riskli Gebelerde Antenatal Tarama testleri. (in) Berkman S, Has R (eds) Doğum Bilgileri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları. Nobel Tıp Kitapevleri, 29-33, 2004
7) Yüksel A.: Antepartum Fetal Değerlendirme-I. (in) Berkman S, Has R (eds) Doğum Bilgileri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları. Nobel Tıp Kitapevleri, 35-40, 2004
8) Yüksel A.: Rh İzoimmunizasyonu. (in) Berkman S, Has R (eds) Doğum Bilgileri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları. Nobel Tıp Kitapevleri, 157-166, 2004
9) Yüksel A.: Prenatal Tanı ve Tedavi. (in) Berkman S, Has R (eds) Doğum Bilgileri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları. Nobel Tıp Kitapevleri, 183-187, 2004
10) Yüksel A.: Obstetrik Ultrasonografi. (in) Berkman S, Has R (eds) Doğum Bilgileri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları. Nobel Tıp Kitapevleri, 189-194, 2004
11) Yüksel A, Kovancı E.: Fetal Tedavi. (in) Berkman S, Has R (eds) Doğum Bilgileri. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları. Nobel Tıp Kitapevleri, 195-206, 2004
12) Yüksel A, Demirören T.: Obstetrik Ultrasonografi Uygulamaları ve Etik. (in) Beksaç MS (Ed) Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıpta Etik ve Yasal Boyut, Medical Network, 218-224, 2004
13) Yüksel A, Has R.: İkinci üç ay (18-23 hafta) Rutin Obstetrik Ultrason Uygulama Kılavuzu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzları 2005. 
14) Yüksel A, Türkiyede Perinatolojinin Başlangıcı, Gelişmesi ve Neonatoloji ile İşbirliğinin Önemi. (in) Müyesser Tunçer, Eren Özek (eds). Neonatolojinin Temel İlkeleri ve Acilleri. Güneş Tıp Kitapevleri, 3-5, 2007 


C) KİTAP ÇEVİRİSİ EDİTÖRLÜĞÜ
1) Yüksel A., Sonography in Obstetrics and Gynecology (eds: Fleischer A, Manning FA, Jeanty P, Romero R) 5th edition. Appleton & Lange 1966. isimli 51 bölümlük bir kitabın çeviri editörlüğü, Ulusal Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999


D) KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİLERİ
1. Yüksel A.: Dilatasyon ve küretaj. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Notelovitz M. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1124-1130, 1988
2. Yüksel A.: Basit abdominal histerektomi. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Symmonds RE, Lee RA. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1131-1142, 1988
3. Yüksel A.: Sectio ceserea abdominalis. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Fuller WE, Makowski AL. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1124-1130, 1988
4. Yüksel A.: Radikal histerektomi. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Averette HE, Ford JH, Girtanner RE, Sevin BU. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1143-1151, 1988
5. Yüksel A.: Radikal vulvektomi. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Daly CV. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1152-1158, 1988
6. Yüksel A.: Ön ve arka kolporafiler. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Green TH. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1159-1164, 1988
7. Yüksel A.: Stress inkontinansı tedavisinde Marshal-Marchetti-Krantz ameliyatı. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Krantz KE. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1165-1167, 1988
8. Yüksel A.: Mini laparotomi ve laparoskopi ile tübal sterilizasyon. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Dorsey JH, Whseeles CR. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1168-1173, 1988
9. Yüksel A.: İnfertilitenin cerrahi tedavisi. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . DeCherney AH. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1174-1180, 1988
10. Yüksel A.: Cerrahi yolla yapay vajina oluşturulması. (çeviri ed.) Dağoğlu T.,Bozfakioğlu Y., Değerli Ü: Cerrahide Modern Teknikler . Jones HW. (Eds.) Nyhus LM, Baker RJ: Mystery of Surgery. I. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 1181-1186, 1988
11. Yüksel A., Ermiş H.: Maternal, plasental, fetal ünite; Fetal ve erken neonatal fizyoloji. Çeviri ed. Saraçoğlu F. Çağdaş Obstetrik ve Jinekolojik Teşhis ve Tedavi.(Knuppel RA, Goodlin RC: Maternal,placental, fetal unit; Fetal and early neonatal physiology. (ed) Pernoll ML: Current Obstetrics and Gynecology) Barış kitabevi, İstanbul, 1994.
12. Yüksel A.: Fetal kromozom hastalıklarının ultrasonografik değerlendirilmesi. Çeviri ed. Güner H. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi (Crane JP, Ultrasonographic evaluation of fetal chromosomal abnormalities Ultrasonography in obstetrics and gynecology). (ed) Callen PW. Atlas Kitapçılık Ltd Şti, Ankara, 1997
13. Dişçi R., Yüksel A.: Fetal biyometri. Çeviri ed. Yüksel A. Obstetrik ve jinekolojide sonografi, prensipler ve klinik uygulamalar (Jeanty P, Fetal biometry, Sonography in Obstetrics and Gynecology, principles and practice (eds) Fleischer A, Manning FA, Jeanty P, Romero R) Ulusal Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999
14. Yüksel A.: Plasenta sonografisi. Çeviri ed. Yüksel A. Obstetrik ve jinekolojide sonografi, prensipler ve klinik uygulamalar (Spirt BA, Gordon LP, Placental sonography, Sonography in Obstetrics and Gynecology, principles and practice (eds) Fleischer A, Manning FA, Jeanty P, Romero R) Ulusal Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999.
15. Yüksel A.: Serebrospinal anomalilerin prenatal tanısı. Çeviri ed. Yüksel A. Obstetrik ve jinekolojide sonografi, prensipler ve klinik uygulamalar (Pilu G, Romero R, Gabrielli S, Rizzo N, Perolo A, Bovicelli L, Prenatal diagnosis of serebrospinal anomalies, Sonography in Obstetrics and Gynecology, principles and practice (eds) Fleischer A, Manning FA, Jeanty P, Romero R) Ulusal Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999.
16. Yüksel A.: Boyun ve göğüs. Çeviri ed. Yüksel A. Obstetrik ve jinekolojide sonografi, prensipler ve klinik uygulamalar (Jeanty P, Neck and chest, Sonography in Obstetrics and Gynecology, principles and practice (eds) Fleischer A, Manning FA, Jeanty P, Romero R) Ulusal Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999.
17. Yüksel A.: Fetal gastrointestinal sistem sonografisi. Çeviri ed. Yüksel A. Obstetrik ve jinekolojide sonografi, prensipler ve klinik uygulamalar (Hertzberg BS, Kliewer MA, Bowie JD, Fetal gastrointestinal system sonography, Sonography in Obstetrics and Gynecology, principles and practice (eds) Fleischer A, Manning FA, Jeanty P, Romero R) Ulusal Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999.
18. Yüksel A.: Fetal ürogenital sistem. Çeviri ed. Yüksel A. Obstetrik ve jinekolojide sonografi, prensipler ve klinik uygulamalar (Benson CB, Doubilet PM, Fetal urogenital system, Sonography in Obstetrics and Gynecology, principles and practice (eds) Fleischer A, Manning FA, Jeanty P, Romero R) Ulusal Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999.
19. Yüksel A.: Ultrason görüntülemesi altında koryon villus biyopsisi. Çeviri ed. Yüksel A. Obstetrik ve jinekolojide sonografi, prensipler ve klinik uygulamalar (Boehm FH, Crane JP, Chorionic villus sampling under ultrasond guidance, Sonography in Obstetrics and Gynecology, principles and practice (eds) Fleischer A, Manning FA, Jeanty P, Romero R) Ulusal Tıp Kitabevi, İstanbul, 1999.
20. Kabakaş Mutluer M, Yüksel A.: Fetal Kraniyospinal Anomaliler ve Yüz Anomalileri Çeviri ed. Güner H. Yüksek Riskli Gebelikler: Yönetim Seçenekleri. (Kalish RB, Streltzoff J, Chervenak FA. Fetal Craniospinal and Face Abnormalities, High Risk Pregnancy: Management Options, (eds) James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik Bernard). Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2008
21. Yağmur H, Yüksel A.: Fetal Anomalilerin Transvajinal Ultrasonografi ile Tanısı. Çeviri ed. Özden S. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason, Cilt 1: Obstetrik., Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Volume 1: Obstetrics (ed) Merz E, Doğan Tıp Kitapevi, 2009
22. Güngör F, Yüksel A.: Rh Uygunsuzluğuna Bağlı İmmün Fetal Hidrops. Çeviri ed. Özden S. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason, Cilt 1: Obstetrik., Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Volume 1: Obstetrics (ed) Merz E, Doğan Tıp Kitapevi, 2009
23. Güngör F, Yüksel A.: Nonimmün Hidrops Fetalis (NIHF). Çeviri ed. Özden S. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason, Cilt 1: Obstetrik., Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Volume 1: Obstetrics (ed) Merz E, Doğan Tıp Kitapevi, 2009
24. Güngör F, Yüksel A.: İntrauterin Fetal Ölüm. Çeviri ed. Özden S. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason, Cilt 1: Obstetrik., Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Volume 1: Obstetrics (ed) Merz E, Doğan Tıp Kitapevi, 2009
25. Demirören T, Yüksel A.: Fetal Kalp Anomalileri ve Hastalıkları. Çeviri ed. Özden S. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrason, Cilt 1: Obstetrik., Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Volume 1: Obstetrics (ed) Merz E, Doğan Tıp Kitapevi, 2009
26. Taşkıran M, Yüksel A.: Santral sinir sistemi malformasyonları. Çeviri ed. Özden S. Fetal Anomaliler Atlası, (eds) Kurjak A, Chervenac FA, Carrera JM, Doğan Tıp Kitapevi, 2010


E) YAYINLAR (YURT İÇİ)
1) Babuna C., Bengisu E., Yazıcıoğlu F., Yüksel A., Orhon C.:Miyadında hipertansiyonlu gebelerde maternal serum prolaktin ve osmolalite değerleri.İst. Tıp Fak. Mecm. 48:643-649, 1985 . 
2) Yüksel A., Karahan U., Yalçın Ö.,Turfanda A.:Aralıklı meme başı uyarısı ile kontraksiyon stress testi. İst Tıp Fak Mecm. 49:55-60,1986. 
3) Yalçın Ö.,Yüksel A., Berkman S.,Eğeci Y.,Buyru F., Alkış R.: Yaşlı nulliparlarda maternal ve perinatal mortalite. İst Tıp Fak Mecm 49:69-74,1986. 
4) Bengisu E., Orhon C., Yüksel A.:Jinekolojik ve Obstetrik enfeksiyonlarda Cefoperazon sodyum tedavisinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri “Cefoperazon” özel sayısı. 26-29,1986
5) Turfanda A., Sevilen F., Bengisu E.,Yüksel A., Babuna C.,Abacıoğlu T., Orhon C.:A giant condyloma accuminata. Med Bull of İst Med Fac. 19:115-119, 1986
6) Yüksel A.,Yalçın Ö.,Deniz Y.,Berkman S.,Orhon C.:Amniyos kesesi erken açılmasında obstetrik komplikasyonlar. İst Tıp Fak Mecm. 50:689-698, 1987. 
7) Yalçın Ö.,Turfanda A.,Yüksel A., Turfanda T.,Orhon C.,Buyru F.: İn utero mort fetalis olgularında asemptomatik bakteriüri sıklığı. İst Tıp Fak Mecm. 50:683-688, 1987. 
8) Yüksel A.,Yalçın Ö.,Eğeci Y.,Bengisu E.,Orhon C.: Primer over gebeliği. İst.Tıp Fak. Mecm. 50:329-332,1987
9) Yüksel A., Tükel S., Bengisu E., Buyru F.: Yenidoğan kordon kanı IgG düzeyi ile solunum zorluğu sendromu arasındaki ilişki. İst Tıp Fak Mecm.50:519-528,1987. 
10) Yüksel A.,Turfanda A.: Otoimmun hastalıklar ve habituel abortus. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1:140-143, 1987
11) Turfanda A.,Yüksel A.: Habituel abortuslarda immunolojik faktör. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1:149-151, 1987
12) Narter İ.,Yüksel A.: Abortus tekniği. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1:173-176, 1987
13) Yüksel A., Saygılı H., Turfanda A.,İbrahimoğlu L.,Çankaya A.: Eski myomektomili gebelerde doğum. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 1:45-48, 1987.
14) Bengisu E, Deniz Y, Tükel S, Yüksel A, Orhon C.: Uterus Rüptürleri.Tıp Fak Mecm, 51:85-92, 1988 
15) Eren A., Yüksel A., Bengisu E., Yalçın Ö., İbrahimoğlu L.: İnfertilitede serum ve servikal mukus prolaktin düzeylerinin karşılaştırılması. İst Tıp Fak Mecm, 51:77-84, 1988
16) Yüksel A., İlhan R., İplikçi A., Karahan U.: Rahim içi abaç kullananların servikal smearlerinda Actinomyces kolonileri . Türk Patoloji Dergisi,4:45-49,1988.
17) Yalçın Ö., Yüksel A., Turfanda A., Bengisu E., Deniz Y., Buyru F.,Orhon C., Alkış R.: Histerektomi yapılan olgularda proflaktik antibiyotik kullanımı. İst Tıp Fak Mecm. 51: 235-242, 1988
18) Yüksel A., Saygılı H., Turfanda A., Büyükören A.: Rahim içi araç ve metroraji. Medica , 4:39-40, 1988
19) Yüksel A., Eğeci Y., Bengisu E., Karahan U.: Jinekolojide clear- cell kanser. İst Tıp Fak Mecm. 51:423-430,1988
20) Yüksel A., Turfanda A., Yalçın Ö., Deniz Y., Karahan U.: Ceftriaxone’un jinekolojik cerrahide proflaktik kulllanımı. İst Tıp Fak Mecm. 51:571-578, 1988.
21) Yüksel A.,Yalçın Ö., Turfanda A., Deniz Y., Büyükören A.: Magnezyum sülfatın fetal kalp atım hızı variabilitesine etkisi. İst Tıp Fak Mecm. 51:92-3-98, 1988. 
22) Yüksel A., Yalçın Ö., Berkman S., Orhon C.: Amniyos kesesi erken açılması ve respiratory distress sydrome ilişkisi. Klinik Gelişim . 2:221-223, 1988. 
23) Yalçın Ö., Yüksel A., Babuna C., Buyru F.: 15-19 yaş grubunda gebelik ve doğum komplikasyonları . Haseki Tıp Bülteni , 26:366-371, 1988. 
24) Yalçın Ö., Yüksel A., Babuna C., Buyru F.: 15-19 yaş grubu gebelerde maternal ve perinatal mortalite. İst Tıp Fak Mecm. 51:557-562,1988. 
25) Yüksel A., Tükel S.,Bengisu E.,Karahan U.: Amniyos sıvısı alfa-1 antitripsin düzeyi ve solunum zorluğu sendromu ilişkisi. İst Tıp Fak Mecm. 51:227-234, 1988. 
26) Yalçın Ö.,Narter İ., Turfanda A., Yüksel A., Turfanda T., Orhon C.,Buyru F.: Prematüre doğum yapanlarda asemptomatik bakteriüri sıklığı. Klimik, 2: 132-134, 1989. 
27) Yalçın Ö., Yüksel A.,Bengisu E., Eğeci Y., Alkış R., Buyru F.: Yaşlı nulliparlarda gebelik ve doğum komplikasyonları. Klinik Gelişim. 2:372-375,1989. 
28) İbrahimoğlu L., Yüksel A., Alkış R., Ermiş H., Deniz Y.: İnfertilite olgularında genital tüberkülozun yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 3:38-41, 1989
29) İbrahimoğlu L., Yüksel A., Bengisu E., Orhon C., Özsoy R.: Gebelik ve hipertansiyonda fetal prognoz. Haseki Tıp Bülteni, 27:179-185. 1989. 
30) İbrahimoğlu L., Yüksel A., Aydemir O., Deniz Y.: Ablatio plasentada fetal prognoz. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3:119-123, 1989. 
31) İbrahimoğlu L.,Berkman S., Ermiş H., Yüksel A., Akgül C.:Gebelikte demir eksikliği ve serum ferritin seviyesi ile diğer hematolojik parametrelerin önemi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3:177-181,1989. 
32) Yüksel A., İbrahimoğlu L., Babalıoğlu R., Işıldaksoy N.: Habituel abortusta infeksiyöz sebeplerin rolü. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3:240-243,1989
33) Yüksel A., Yalçın Ö.,Babuna C.,Bengisu E.,Karahan U.: Pelvik aktinomikozis. Klinik Gelişim. 2: 442-444, 1989
34) İbrahimoğlu L., Yüksel A., Ermiş H., Turfanda A.: Case report: Burkitt’s Lymphoma. Med Bull of Ist Med Fac. 22:315-320,1989
35) Öner B., Yüksel A.:Antibiyotik kullanımının oral kontraseptifler üzerine etkisi. Diş Hekimliğinde Klinik. 2:82-83, 1989 
36) Yüksel A., Akgül C., Yılmazer K., Ergun B.: Aktif travayın ilk 30 dakikasındaki fetal kalp atım hızı trasesinin prognostik önemi. İst Tıp Fak Mecm. 52:567-576, 1989. 
37) Dağoğlu T., Yüksel A., Büyükören A., Tekin M.: An epidemiological approach to congenital malformations. Med Bull of Ist Med Fac.23:87-92, 1990 
38) Yüksel A., Berkiten R., Dağoğlu T., Karadeniz Z., Sarıaslan B., Lütfi H., Tekin M.: Preterm doğum ve erken membran rüptürü olgularında vajinal florada Grup-B Streptokok (GBS) ,U.Urealitikum ve T.Vajinalis kolonizasyonları. İst Tıp Fak Mecm. 53:15-20,1990. 
39) Erata Y.,Büyükören A.,Ermiş H.,Yüksel A.,Eğeci Y.: Antenatal dönemde fetusun durumunu değerlendirmede akustik stimulasyon testinin önemi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 4:235-239,1990. 
40) Yüksel A., Ermiş H., Çizmecioğlu F., Yıldırım A.: Ultrasonografik yöntemle gebelik yaşı tayininde femur boyu nomogramı. Zeynep-Kamil Tıp Bülteni 22:2:367-375, 1990. 
41) Yüksel A., Babalioğlu R.: 50 Habituel abortus vakasında etyolojik faktörlerin dağılımı. İst Tıp Fak Mecm. 53: 65-70, 1990
42) Yüksel A., Berkman S., İbrahimoğlu L., Turfanda A., Akgül C., Ermiş H.: Yüksek rizikolu gebeliklerin yönetiminde fetal biyofizik profil. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi,4:166-170,1990. 
43) Yüksel A., Ermiş H., Eğeci Y.,Demirören T.,Çetinkaya O.,Hepgül S.:İki ertroblastozis fetalis vakasında kordosentez ile intravaskuler fetal transfüzyon. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 5:118-120, 1991. 
44) Yüksel A., Eğeci Y., İbrahimoğlu L., Özarmağan S., Özsoy R.,Çevikbaş U.: A case of mixed mesodermal tumor. Med Bull of Ist Med Fac. 24: 127-136, 1991 
45) Yüksel A., Ermiş H., Eğeci Y.: Kordosentezdeki ilk deneyimlerimiz. Editöre Mektuplar, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5:61-63, 1991. 
46) Başaran S.,Karaman B.,Aydınlı K.,Yüksel A.,İbrahimoğlu L.,Apak M.Y.: Amniyotik sıvı, trofoblast dokusu ve fetal kan örneğinde sitogenetik incelemeler; 527 olguluk serinin sonuçları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6:81-89,1992.
47) Yüksel A.,Ermiş H., İbrahimoğlu L.,Demirören T.,Eğeci Y.:Yüzelliiki fetal kan örneklemesinin sonuçları. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 6:90-96,1992.
48) Akgül C., Yıldırım A., Eğeci Y., Yüksel A.: Maternal serumda alfa feto protein (MSAFP) testinin prenatal tanıdaki önemi ve median değer tespiti. MİD-Kadın Doğum Dergisi, 7:226-229,1992.
49) Yalman A., Aydın R., Oral A., Dilşen G., Özdinçler A., Dokuztuğ F., Ermiş H., Yüksel A.: Gebelikte bel ağrısı. Ağrı, 4:30-34, 1992.
50) Yüksel A, Ermiş H, Demirören T, Eğeci Y. Rh izoimmunizasyonunda fetal intravasküler tedavi: 22 olguda 75 girişim. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 6:209-216, 1992. 
51) Yıldırım A., Ermiş H., Yüksel A.: Bir idiyopatik trombositopenik purpura(ITP) ve gebelik olgusunda kordosentez yolu ile antepartum fetal değerlendirme. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 7:61-63, 1993. 
52) Engür A., Başaran S., Çamlıbel T., Aydınlı K., Yüksel A., Apak M Y., Hekim N.: Abort materyalinde sitogenetik ve flow sitometrik analiz sonuçlarının karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 7:215-219,1993. 
53) Azezli A., Taşçıoğlu C., Yüksel A.,Yusuf O., Demir K., Molvalılar Ş., Sencer E.: Posthepatitik siroza bağlı hepatosellüler yetersizlik gelişen kadın hastalarda gonad fonksiyonlarının değerlendirilmesi. İst Tıp Fak Mecm. 57:73-77,1993.
54) Yüksel A.:Prenatal tanı ve tedavi II: noninvazif ve invazif yöntemler. Medikal. Labaratuvar özel sayısı: 26-31,1993. 
55) Büyükören A., Serdaroğlu H., Daver O., Bengisu E., Yüksel A.:1981-1989 yılları arasında yaşlı nulliparlarda gebelik ve doğum komplikasyonları. Ist Tıp Fak Mecm. 57:43-47,1994. 
56) Samancı N., Dağoğlu T., Çetinkaya O., Karatekin G., Yüksel A., Eğeci Y.: The effects of the prolonged rupture of the membranes on the newborn. Med Bull of İst Med Fac, 57: 1994.
57) Yüksel A., Başaran S., Ermiş H., Kovancı E., Kayserili H., Eğeci Y.: Holopresensefalinin prenatal tanısı. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi,8:174-179, 1994. 
58) Yüksel A.,Mülayim N., Nayır A.: Unilateral perirenal ürinoma: İki olguda prenatal tanı ve doğal seyir. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 9:122-1, 1995.
59) Ermiş H., Baysal B., Eserol F., Mutafoğlu T., İbrahimoğlu L., Yüksel A.: Preterm erken membran rüptürü: Konservatif yaklaşım. İst Tıp Fak Mecm. 58: 1-4, 1995.
60) Ermiş H., Görk B., Kovancı E., İbrahimoğlu L., Yüksel A.: Cystic hygroma: Prenatal diagnosis and antenatal management. Med Bull of İst Med Fac. 28: 32-36, 1995.
61) Ermiş H., Başaran S., İbrahimoğlu L., Yüksel A.: Fetal karyotiplemede kordosentezin yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 9: 24-28, 1995. 
62) Kayserili H., Polat D., Gökgöz N., Başaran S., Karaman B., Kırdar B., Tolun A., Aydınlı K., Yüksel A., Apak S., Apak M.Y.: Duchene kas distrofisi (DMD) için riskli ailelerde taşıyıcılığın belirlenmesi ve prenatal tanı: 132 aile ve 35 gebeliğin sonuçları. İst Çocuk Klin Derg. 30:200-206, 1995.
63) Müngen E., Yüksel A., Ertekin A.A., Şenkaya T., Uçmaklı E.: Hipoplastik umblikal arter: Bir olguda prenatal tanı. Perinatoloji Dergisi. 3: 61-64, 1995.
64) Buyru F, Aydınhan E, Yıldırım A, Yüksel A, Eğeci Y.: Erken doğum tehdidinde Magnezyum ve Ritodrin tedavilerinin karşılaştırılması. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 9: 228-233, 1995. 
65) Ermiş H, Sözen T, Aksöyek S, Kayserili H, İlhan R, İbrahimoğlu L, Yüksel A.: Duodenal atreziler: Prenatal tanı, yönetim ve prognoz. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 9:88-93, 1995.
66) Ermiş H, İbrahimoğlu L, Yüksel A.: Ağır immun hidrops fetaliste intravasküler transfüzyonlarla hidropsun gerilemesi ve fetal prognoz. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4:253-259, 1995.
67) Ermiş H, Çizmecioğlu F, Kovancı E, Yüksel A, İbrahimoğlu L. Karın çevresi persantil eğrileri. Haseki Tıp Bülteni. 33:9-12, 1995. 
68) Ermiş H, Yüksel A, İlhan R, Kayserili H, Bengisu E. Prenatal dönemde tanısı koyulan iki intrakraniyal tümör olgusunda hipertelorizm. Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4:260-263, 1995.
69) Buyru F, Baysal B, Kocatepe K, Yüksel A, Eğeci Y. Abdominal pregnancy. Med Bull of Ist Med Fac, 28:101, 1995
70) Buyru F, Buyru R, Kocatepe K, Yüksel A, Eğeci Y. The relationship between intrauterine device use, sexually transmitted disease and pelvic infection. MN Gynecol Obstet Reprod Med, 2: 53, 1996
71) Baysal B, Yüksel A.: Preterm Doğumun Engellenmesi. Hipokrat, 58:30-36, 1997.
72) Baysal B, Yüksel A, Eserol F, Sözen T, Badur S. Antenatal bakım sistemimizde toksoplasmozis ve rubella taraması gerekli mi? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 10(ek:1): 44-54, 1996
73) Buyru F, Yüksel A, Demirören T, Kovancı E, Mutafoğlu T, Bengisu E. İkiz gebeliklerde perinatal mortalite. Kadın-Doğum Dergisi,12:12-16, 1996.
74) Baysal B, Mutafoğlu T, Yüksel A, Büyükören A, Eğeci Y. Fetal ölüm ve anomalilerde travay indüksiyonunda intravajinal ve intraservikal prostoglandinin etkinliğinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik, 6(3): 212-16, 1996
75) Özden S, Yüksel A, Özarpacı C, Fıçıcıoğlu C, Karaosmanoğlu S, Yıldız K. Chorioangiopagus Parasitucus - Acardia Amorphus Externus: A case report. Gynecol Obstet Reprod Med, 2:146-148, 1996
76) Ermiş H, Çizmecioğlu F, Yüksel A. Prenatal tanı ve tedavide bilgisayarın yeri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 10:3, 176-180, 1996
77) Yüksel A, Kovancı E, Başaran S, Ermiş H, Kılıç G. Tek umbilikal arter bulgusunda prenatal yaklaşım. T Klin Jinekol Obst. 6:27-31,1996
78) Yüksel A, Başaran S, Ermiş H, İbrahimoğlu L, Karaman B, Kovancı E, Yüksel Apak M. Koryon villus biyopsisi deneyimlerimiz: İnvazif girişimler, Sitogenetik sonuçlar ve fetal akıbetler. T Klin Jinekol Obst. 6:6-17,1996
79) Yüksel A, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Kovancı E, Mutafoğlu T, Eğeci Y. Fetal Kan Örneklemesi Deneyimlerimiz: 608 Gebelikte 658 Girişim. T Klin Jinekol Obst. 6:112-120,1996
80) Yüksel A, Kovancı E, Ermiş H. Sakrokoksigeal teratom: Prenatal tanı ve obstetrik yaklaşım. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 10:2, 110-116, 1996
81) Baysal B, Ermiş H, Esenol F, Sözen T, Yüksel A. Gebelikte asemptomatik bakteriüri insidensi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji Obstetrik Pediatri Klinikleri. 28: 47-49, 1996.
82) Kayserili H, Rizzo WB, Aydınlı K, Yüksel A, Yüksel-Apak M. The exclusion of Sjörgren-Larsson Syndrome in a High Risk Pregnancy Using Enzymatic Methods. Tr. J of Medical Sciences. 28: 307-310, 1998
83) Kovancı E, Yüksel A, Demirören T, Ermiş H. Gebelik ve hipertansiyon olgularında başvuru sırasındaki çift taraflı uterin arter Doppler analizlerinin perinatal morbidite ve mortaliteyi saptamadaki rolü. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1: 156-168, 1997
84) Sadeghzadeh P, Eserol F, Yüksel A, Dişçi R, Akhan S, Zehibakhsh F, Gürateş B. İstanbul Tıp Fakültesi Populasyonu Fetal Biparietal Diyameter Nomogramları. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1: 103-109, 1997
85) Eserol F, Akhan S, Yüksel A, Dişçi R, Zehibakhsh F, Gürateş B, Sadeghzadeh P. İstanbul Tıp Fakültesi Populasyonu Fetal Karın Çevresi Nomogramları. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1: 110-118, 19977
86) Gürateş B, Sadeghzadeh P, Yüksel A, Dişçi R, Eserol F, Akhan S, Zehibakhsh F. İstanbul Tıp Fakültesi Populasyonu Fetal Femur Boyu Nomogramları. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1: 119-126, 1997
87) Akhan S, Gürateş B, Yüksel A, Dişçi R, Sadeghzadeh P, Zehibakhsh F, Eserol F. İstanbul Tıp Fakültesi Populasyonu Fetal Baş Çevresi/Karın Çevresi, Femur Boyu/Karın Çevresi, BPD/Femur Boyu Nomogramları. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1: 215-228, 1997
88) Apak M, Başaran S, Aydınlı K, Kayserili H, Karaman B, Polat D, Azaklı Z, Kılıç G, Taşkeser H, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Tükel T, Kırdar B. Genetik Hastalıkların Prenatal Tanısı: İ.Ü. Pretam’daki üç yıllık uygulama ve araştırmanın sonuçları. İst Tıp Fak Mecm., 62: 354-362, 1999
89) Konuş R, Yüksel A, Başaran S, Ermiş H, Has R. Fetal koroid pleksus kisti: İnvazif girişim için bir endikasyon mu? T Klin Jinekol Obst, 9:91-97, 1999
90) Yüksel A. Yüksek riskli gebeliklerde fetus açısından Doppler değerlendirmesinin önemi. Türk Jinekoloji Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi. 2: 81-90, 2000
91) Batukan C, Ermiş H, Has R, Osmanoğlu M, Yüksel A. Fetal Distal İntestinal Obstrüksiyonlar; Prenatal Tanısı ve Fetal Prognoz. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 4: 21-25, 2000
92) Has R, Yüksel A, Başaran S, Ermiş H, İbrahimoğlu L, Yıldırım A. Sonographic Findings in 69 Fetuses with Trisomy 21. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 10(2): 7280, 2001
93) Demirören T, Yüksel A. Gebelikte Enfeksiyonlar (toksoplazmozis, Rubella, Sitomegalovirus, Herpes Simpleks, Viral Hepatitler, Varisella, AIDS). T Klin Jinekol Obst, Jinekoloji Obstetrikte Enfeksiyonlar Özel Sayısı. Vol 11, 6: 425-440, 2001
94) Has R, Batukan C, Ermiş H, Başaran S, Yüksel A, İbrahimoğlu L. Doedonal Atrezi: 27 Fetusun Prenatal Tanısı ve Perinatal Sonuçları. T Klin Jinekol Obst, 11: 209-214, 2001
95) Has R, Ermiş H, Topuz S, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Başaran S, Yıldırım A. Non-Immun Hydrops Fetalis: A Review of 481 Cases. MN Gynecol Obstet Reprod Med, 7:202-206, 2001
96) Ermiş H, Has R, Yıldırım E, Kalelioğlu L, Yüksel A, Yıldırım A. Konjenital batın duvarı defektleri: beraberindeki anomaliler ve perinatal sonuçlar. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5(1): 11-15, 2001.
97) Has R, Ermiş H, Onar B, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Yıldırım A, Başaran S. Kistik higroma: prenatal tanısı ve perinatal sonuçlar. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5(1): 31-34, 2001.
98) Karakuş N, Ermiş H, Has R, Eker R, Başaran S, Batukan M, Yıldırım E, Yüksel A. Fetal kardiyak anomaliler: prenatal tanısı, beraberindeki kromozomal ve yapısal anomaliler ve fetal prognoz. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 5(2): 77-87, 2001.
99) Akhan SE, Tecer A, Nadirgil G, Yüksel A. İstanbul’da farklı merkezlerde uygulanan antenatal bakım sistemi üzerine inceleme. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 15: 209-215, 2001.
100) Yüksel A, Özeren S. Nöral tüp defektlerinin prenatal tanısı, T Klin Jinekol Obst, Prenatal Tanı Yöntemleri Özel Sayısı, 12: 371-377, 2002.
101) Yüksel A, Kalelioğlı İH. Selektif fetosit deneyimlerimiz. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 16: 196-2003, 2002
102) Ermiş H, Has R, Kalelioğlu İ, Batukan M, Yıldırım E, Yüksel A. Düşük riskli tekil gebeliklerde 20-24. gebelik haftaları arasında sonografik servikal uzunluk ölçümü ile preterm doğum eyleminin belirlenmesi, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 16: 73-83, 2002
103) Batukan C, Ermiş H, Has R, Yüksel A, Batukan M, Kalelioğlu İ, Tercanlı S. Nuchal Translucency Measurement in an Unselected Population: Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities and Structural Defects, Gynecol Obstet Reprod Med, 8:166-172, 2002
104) Yüksel A, Büyükkurt S, Savaş H. Persistan sağ umbilikal ven (PSUV): Bir anomali ya da varyasyonun prenatal tanısı ve literatür sonuçları. T Klin Jinekol Obst, 13: 117-121, Nisan 2003
105) Bilgin EM, Yüksel A. Başaran S. Kromozom anomalisi bakımından düşük ve yüksek riskli gebelerin fetuslarında ekojenik intrakardiyak fokus bulgusu. T Klin Jinekol Obst, 13: 309-315, Ağustos 2003
106) Topuz S, Has R, Ermiş H, Yıldırım A, Başaran S, İbrahimoğlu L, Yüksel A. Non-İmmun Hidrops Fetalis Etyolojisinde Yer Alan Kromozom Anomalilerinin Spektrumu. 17: 204-211, Aralık 2003.
107) Yüksel A, Kalelioğlu İH, Büyükkurt S. Açık Spina Bifida Tanısındaki Deneyimlerimiz. T Klin Jinekol Obst, 13: 441-449, Aralık 2003
108) Has R, İngeç M, Kalelioğlu İ, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. İnfantil polikistik böbrek hastalığı: Prenatal tanısı koyulan 136 olgunun analizi. T Klin Jinekol Obst, 14: 215-219, Ağustos 2004
109) Kalelioğlu İH, Büyükkurt S, Yüksel A.: Maternal Serum Alfa Fetoprotein yüksekliğinde Prenatal Tanı Deneyimlerimiz ve Obstetrik sonuçlar. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 18: 208-214, Aralık 2004
110) Batukan C, Yüksel A. Small Cervical Cystic Hygroma: Is it a well defined sonografic finding? Gynecol Obstet Reprod Med, 11:86-89, 2005
111) Kalelioğlu İ, Has R, Büyükkurt S, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Ermiş H, Yıldırım A. Populasyonumuzda 11-14 hafta fetal baş-popo mesafesi nomogramı. Türkiye klinikleri Gynecol Obstet, 15: 304-308, 2005
112) Yüksel A, Kalelioğlu İ, Büyükkurt S. Embryo Redüksiyonu Deneyimlerimiz. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 19(4):201-209,2005
113) Uluğ U, Demirören T, Has R, Yüksel A, Bahçeci M. Succesful Management of A Caesarian Scar Pregnancy with Systemic Methotrexate Administration. Gynecol Obstet Reprod Med, 12: 219-220, 2006
114) Delier Sezer H, Yüksel A.: Kordosentez. T Klin Jinekol Obst. Sezaryen ve Özel Girişimler Özel Sayısı, 1:1, 82-87, 2008
115) Ermiş H, Has R, Kalelioğlu İH, Yüksel A.: İkizden ikize transfüzyon sendromu ve tadavisi. T Klin Jinekol Obst. Sezaryen ve Özel Girişimler Özel Sayısı, 1:1, 88-93, 2008
116) Taşkıran M, Büyükkurt Selim, Yüksel A. Yüksek Riskli Gebeliklerde Doppler. Jinekoloji ve Obstetrik Forumu, 2:1, 16-24, 2010
117) Doğan Y, Yüksel A. Sezaryen Operasyonunun Erken ve Geç Komplikasyonları. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics, 3(1), 87-92, 2010


F) YAYINLAR (YURT DIŞI)
1) Başaran S., Yüksel A., Ermiş H., Kuseyri F., Ağan M., Yüksel-Apak M.: Tetra- Amelia, Lung Hypo-/Aplasia, Cleft Lip-Palate, and Heart Defect: A new Syndrome? Am J Med Genet 51:77-80, 1994. 
2) Özeren S, Yüksel A, Tükel T. Prenatal sonographic diagnosis of type-I achondrogenesis with a large cystic hygroma. Ultrasound in Obstet Gynecol, 13: 75-76, 1999.
3) Özeren S, Yüksel A, Altınok T, Yazgan A, Bilgiç R. Prenatal sonographic diagnosis of a large epignathus. J Obstet Gynecol, 19:660-661, 1999
4) Has R, Yüksel A, Topuz S. Hepatitis B İnfection in Pregnancy: Is It Really Not Harmful to the Fetus? Prenatal Diagnosis 21: 701-706, 2001.
5) Yüksel A, Has R, Isıkoğlu M, Suoğlu O. Prenatal Diagnosis of Caroli Disease. Ultrasound Obstetric Gynecol, 19: 525-526, 2002
6) Akhan SE, Nadirgil G, Tecer A, Yüksel A. The quality of antenatal care in Turkey and the role of ultrasonography in the antenatal care system. Archives of Gynecology and Obstetrics, 268:9-14, 2003
7) Yüksel A, Batukan C. Fetal cerebellar hemorrhage in a severely growth retarded fetus: natural history and differantial diagnosis with Dandy-Walker malformation. Ultrasound in Obstetric and Gynecology, 22: 178-181, 2003
8) Basaran S, Engür A, Aytan M, Karaman B, Ghanbari A, Toksoy G, Yüksel A, Cankat D, Kervancıoğlu E, Wollnik B, Bahceci M, Yüksel-Apak M. The results of cytogenetic analysis concerning intracytoplasmic sperm injection: in males, females and fetuses. Fetal Diagnosis and Therapy, Fetal Diagn Ther. 2004 Jul-Aug;19(4):313-8
9) Yüksel A, Batukan C. Sonographic findings of fetuses with an empty renal fossa and normal amniotic fluid volume during prenatal ultrasound. Fetal Diagnosis and Therapy, Fetal Diagn Ther. 2004 Nov-Dec;19(6):525-32
10) Topuz S, Has R, Ermiş H, Yıldırım A, İbrahimoğlu L, Yüksel A. Acute severe reversible oligohydramnios induced by indomethacin in a patient with rheumatoid arthritis: a case report and rewiev of the literature. Clin Exp Obstet Gynecol. 2004:31(1):70-2
11) Has R, Yüksel A, Gunay S, Aydınhan E, Ozgun T. Antenatal sonographic detection of an unusual placental lake under the cord insertion. Arch Gynecol Obstet. 2004 Aug 7;
12) Has R, Ermis H, Yüksel A, Ibrahimoglu L, Yildirim A, Sezer HD, Basaran S. Dandy-walker malformation: a review of 78 cases diagnosed by prenatal sonography. Fetal Diagn Ther. 2004 Jul-Aug;19(4):342-7
13) Gül A, Cebeci A, Erol O, Ceylan Y, Başaran S, Yüksel A. Prenatal diagnosis of 13q-syndrome in a fetus with Dandy-Walker malformation. Obstetric Gynecol, 2005 May; 105(5): 1227-9
14) Has R, Kalelioglu I, Ermis H, Ibrahimoglu L, Yüksel A, Yıldırım A, Basaran S. Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities with Nuchal Translucency measurement in the first Trimester. Fetal Diagn Ther, 21(4), 355-359, 2006
15) Yüksel A, Kayserili H, Güngör F. Short Femurs Detected At 25 and 31 Weeks of Gestation Diagnosed as Leroy I-Cell Disease in the Postnatal Period: A Report of Two Cases. Fetal Diagn Ther, 22(3): 198-202, 2007
16) Kalelioglu İ, Has R, Cigerli E, Ermiş BH, Ibrahimoglu EL, Yıldırım A, Kubat A, Yüksel A. Heart Failure Caused by Thyrotoxicosis in Pregnancy-Case report. Clin Exp Obstet Gynecol, 34(2): 117-9, 2007
17) Has R, Yüksel A, Büyükkurt S, Kalelioğlu İ, Tatlı B. Prenatal Diagnosis of Diastomatomyelia: Presentation of Eight Cases and Review of the Literature. Ultrasound in Obstetric and Gynecology, 30:6, 845-850, 2007
18) Has R, Kalelioğlu İ, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. Fetal Nasal Bone Assesment in First Trimester Down Syndrome Screening. Fetal Diagnosis Therapy, 24(1): 61-66, 2008
19) Yüksel A, Yagmur H, Kural BS. Prenatal Diagnosis of Isolated Macrodactyly. Ultrasound in Obstetric and Gynecology,33(3): 360-362, 2009
20) Acar O, Uluocak Z, Ziylan O, Kalelioğlu İ, Yüksel A, Ander H. Is Cystatine-C a promising parameter to determine postnatal outcome of prenatally diagnosed infravesical obstruction? J Urol, 182(4): 1542-47, 2009
21) Büyükkurt S, Yüksel A, Seydaoglu G, Has R, Kadayifci O. The effect ofe amniocentesis on preterm delivery rate in women with uterine myoma. Clin Exp Obstet Gynecol. 2010;37(1):33-6.
22) Sahinoglu Z, Yüksel A, Uludogan M, Bilgic R, Toksoy G. Left diaphragmatic eventration associated with ipsilateral pulmonary sequestration and intrathroracic kidney in a fetus: reviewing the prenatal diagnosis and etiopathogenesis. Fetal Pediatr Patol, 30(4): 233-243, 2011
23) Batukan C, Yüksel A. Prenatal diagnosis and postnatal outcome of pelvic kidneys. Prenat Diagn, 31(4): 356-359, 2011


G) BİLDİRİLER (YURT İÇİ)
1) Turfanda A., Turfanda T., Babuna C., Orhon C., Yüksel A., Yalçın Ö., Abacıoğlu T.: Gebelik toksemilerinde asemptomatik bakteriüri ve fetal mortalite üzerine olan etkileri. III.Jineko-Patoloji Kongresi. Zeynep-Kamil Hastanesi. 14-16 Mayıs 1986. 
2) Yalçın Ö., Yüksel A., Turfanda A., Bengisu E., Büyükören A., Abacıoğlu T.:Toksikozlu gebelerde akselerasyon testi. III. Jineko-Patoloji Kongresi. Zeynep-Kamil Hastanesi. 14-16 Mayıs 1986. 
3) Yüksel A., Narter İ., Dağoğlu T.: Amniyos kesesi erken açılma süreci ile neonatal asfiksi arasındaki ilişki. 25. Türk Pediyatri Kongresi. İstanbul. 12-14 Haziran 1986. 
4) Yüksel A., Dağoğlu T., Narter İ.:Amniyos kesesi erken açılması ile yenidoğan sepsisi arasındaki ilişki. 25. Türk Pediyatri Kongresi. İstanbul, 12-14 Haziran 1986. 
5) Dağoğlu T., Yüksel A., Öztürk S., Işıldaksoy N.: Neonatal dönemde kaybedilen prematürelerde otopsi bulguları. İst Tıp Fak. 9.Kurultayı. 22-25 Eylül 1987, İstanbul. 
6) Dağoğlu T., Yüksel A., Tekin M.: Konjenital malformasyonların yıllara göre dağılımlı. İst Tıp Fak 9. Kurultayı.22-25 Eylül 1987,İstanbul. 
7) Yüksel A., Turfanda A., Yalçın Ö., Deniz Y., Karahan U., Saygılı H.: Sectio Caesarea Abdominalis sıklık ve indikasyonlarındaki değişmeler. 14. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 25-27 Mayıs 1988, İstanbul. 
8) Yüksel A., İlhan R., İplikçi A., Karahan U.: Rahim içi abaç kullananların servikal smearlerinde Actinomyces kolonileri . 14. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 25-27 Mayıs 1988 , İstanbul
9) Dağoğlu T., Yüksel A., Işıldaksoy N., Dağoğlu T.: Konjenital anorektal anomaliler. III. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , 26-29 Eylül, 1988 Marmaris. 
10) Akgül C., Yüksel A., Eğeci Y., İbrahimoğlu L., Çizmecioğlu F., Ermiş H.: Maternal serumda alfa feto protein değerleri. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. 
11) Çizmecioğlu F., Ermiş H., Yüksel A., İbrahimoğlu L.: Prenatal dönemde konjenital anomalilerin tanı ve yönlendirilmesinde bilgisayarın yeri. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. 
12) Ermiş H., İbrahimoğlu L., Yüksel A., Akgül C.: Renal anomalilerde Uretral obstrüksiyon: Prenatal Tanı. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. 
13) Ermiş H., Yüksel A., Çizmecioğlu F., Eğeci Y., Akgül C.: Karın çevresi persantil eğrisi. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. 
14) Ermiş H., Yüksel A., İbrahimoğlu L., Buyru F.:İskelet sistemi anomalilerinin ultrasonografi ile prenatal tanısı. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. 
15) İbrahimoğlu L., Yüksel A., Çizmecioğlu F., Ermiş H., Yıldırım A.: BPD persantil eğrisi. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. 
16) Yüksel A., Ermiş H., Çizmecioğlu F., Yıldırım A., Buyru F.: Baş çevresi persantil eğrisi. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. 
17) Yüksel A., Ermiş H., Eğeci Y., Akgül C., Yıldırım A.: Konjenital anomalilerin prenatal tanısında ultrasonografinin yeri. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. 
18) Yıldırım A., Yüksel A., Ermiş H., Demirören T., Aydınhan E.: Bir idiyopatik trombositopenik purpura(ITP) ve gebelik olgusunda kordosentez yolu ile antepartum fetal değerlendirme. II.Çapa Neonatoloji Günleri , İstanbul. 16-18 Ekim 1991. 
19) Yüksel A., Ermiş H., Eğeci Y., Demirören T., Çetinkaya O., Hepgül S.: The management of severe erithroblastosis fetalis by fetal intravasculer transfusions in two cases. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye. 
20) Yüksel A., Ermiş H., Eğeci Y., Uçak T., Demirören T.: Our first trials with percutaneous fetal umblical blood sampling. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye. 
21) Buyru F., Babalıoğlu R., Buyru R., Yüksel A., Aktan G., Eğeci Y.: The investigation of relation between the development of infection in PROM and biophysical profile. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye. 
22) Yüksel A., Ermiş H., Demirören T., Uçak T.: Congenital anomalies diagnosed by ultrasonography in prenatal period. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye. 
23) Yıldırım A., Yüksel A., Karadeniz Z., Akgül C., İbrahimoğlu L.:Perinatal mortality and complications of eclampsia. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye. 
24) Çankaya A., Buyru F., Yüksel A., Eğeci Y.: The importance of biophysical profile and amnioscopy in early diagnosis of newborn asphyxıa. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye. 
25) Çizmecioğlu F., Ermiş H., Yüksel A., İbrahimoğlu L.: The role of the computer in prenatal diagnosis. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye. 
26) Aydınlı K., Başaran S., Yüksel A., Karaman B., Apak M.Y.:The results of amniocentesis in the PD of genetic disorders. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye. 
27) Başaran S., Aydınlı K., Yüksel A., Karaman B.,Apak Y.M.:Our CVS results during I,II and III trimester. İnternational Istanbul Symposium on Obstetrics & Gynecology.3-6 June 1991, Istanbul-Türkiye 
28) Dağoğlu T., Samancı N., Çetinkaya O., Yüksel A., Karatekin G.: Uzamış membran rüptür zamanı ve yenidoğana etkileri. 2. Çapa Neonatoloji Günleri, İstanbul. 16-18 Ekim 1991. 
29) Yalman A., Aydın R., Oral A., Dilşen G., Özdinçler A., Dokuztuğ F., Ermiş H., Yüksel A.: Gebelikte bel ağrısı. III. Ulusal Ağrı Kongresi. İstanbul, 3-5 Ekim 1991
30) Büyükören A., Eğeci Y., Samancı N., Yüksel A., Baysal B.: Korioamniyonitisin yenidoğan morbiditesi ve mortalitesine etkisi. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, Zeynep-Kamil, İstanbul, 20-22 Mayıs 1992. 
31) Ateş U., Akgül C., Yüksel A.: Makat prezentasyonu: Travay yönetimi, doğum şekli, maternal-perinatal mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler,1023 olgunun analizi. IX Jineko-Patoloji Kongresi, Zeynep-Kamil Hast. İstanbul, 20-22 Mayıs 1992, 
32) Gökgöz N., Kuseyri F., Başaran S., Aydınlı K., Ocak V., Yüksel A., Erdoğan G., Apak YM., Kırdar B.: Türk toplumunda kistik fibrozisli ailelerde F506/507 ve delTA mutasyonlarının doğrudan analizi ve 3 prenatal tanı olgusu. A.Ü.T.F. 2. Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, Ankara, 27-30 Nisan 1992. 
33) Ovalı F., Samancı N., Dağoğlu T., Yüksel A.: Prenatal dönemde tanı konan hidronefroz olgularımız. 38. Milli Pediatri Kongresi, Trabzon, 18-21 Eylül 1994. 
34) Kayserili H., Elkabes B., Hüner G., Demirkol M., Yüksel A., Apak MY.:Alfa-1-Antitripsin Eksikliğinde Moleküler İncelemeler ve Prenatal Tanı. 16. Pediatrik gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi. İstanbul, 26-28 Nisan 1994.
35) Yüksel A.,Mülayim N., Nayır A.: Unilateral perirenal ürinoma: İki olguda prenatal tanı ve doğal seyir. Neonatal nefroloji günleri, 1-2 Mart 1995, İstanbul.
36) Nayır A, Mülayım N, Yüksel A, Ermiş H, Ander H, Emre S, Şirin A. Antenatal tanısı bilateral ağır hidronefroz olan hastalarda prognoz. Neonatal nefroloji günleri, 1-2 Mart 1995, İstanbul. 
37) Akhan S, Yüksel A. İstanbul Tıp Fakültesinde Doğum Yapan 297 Gebede Rutin Ultrasonografi ve Antenatal Kontrol Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Abstrakt Kitabı. 16-20.Mayıs 1997
38) Has R, Ermiş H, Batukan C, Batukan M, Yıldırım E, Yüksel A. 11-14 Gebelik Haftası Trizomi Tarama Testi Sonuçlarımız. Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi, 30 Mayıs – 03 Haziran 2001, Antalya
39) Bilgin EM, Topuz, S, Duman Z, Has R, Yüksel A. Düşük Riskli ve Yüksek Riskli Gebelerin Fetuslarında Ekojenik İntrakardiyak Fokus Bulgusunun Değerlendirilmesi. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi-2002, 17-20 Nisan 2002, İstanbul. 
40) Ermiş H, Has R, Kalelioğlu İ, Yıldırım A, Yüksel A. Monokoryonik Gebeliklerde İntrauterin Lazer ve Bipolar Koagulasyon ile İlk Deneyimlerimiz. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya


H) BİLDİRİLER (YURT DIŞI)
1) Bengisu E., Yazıcıoğlu F., Yüksel A., Babuna C.: Maternal serum prolactin levels in hypertensive term pregnancies. World Congress of Gynecology and Obstetrics, Rio de Janerio, 1988. 
2) Deniz Y., İbrahimoğlu L., Alkış R., Bengisu E., Yüksel A.: The role of pelvic tuberculosis in bilateral tubal occlusions. World Congress of Gynecology and Obstetrics, Rio de Janerio, 1988
3) Akhan S, Nadirgil G, Tecer A, Yüksel A. The Relationship Between Routine Obstetric Ultrasound Examination and the Quality of Antenatal Care in Turkey. Renaissance Congress of the 21st Century. The Woman and Child: Before, During and After Pregnancy. Rome, Italy, 22-25 May, 2001


İ) POSTERLER (YURT İÇİ)
1) Yüksel A., Demirören T., Yıldırım A., Uçak T.: Merkezi sinir sistemi anomalilerinin prenatal tanısı. III.Ulusal Perinataloji Kongresi. 1-5 Mart 1992,Bursa. 
2) Yüksel A., Ermiş H., Demirören T.: İmmunize Rh uyuşmazlıklarında kordosentez ile intrauterin transfüzyon. III.Ulusal Perinataloji Kongresi. 1-5 Mart 1992,Bursa. (Kongrenin “en iyi poster” ödülünü kazanmıştır.)
3) İbrahimoğlu L., Yıldırım A., Yüksel A., Uçak T.: Nonimmun hidrops fetalis. III.Ulusal Perinataloji Kongresi. 1-5 Mart 1992,Bursa. 
4) İbrahimoğlu L., Yüksel A., Ermiş H.: Prenatal dönemde kordosentez uygulamaları. III.Ulusal Perinataloji Kongresi. 1-5 Mart 1992,Bursa. 
5) Demirören T., Yüksel A., Yıldırım A., Eğeci Y.: Kistik Higroma. III.Ulusal Perinataloji Kongresi. 1-5 Mart 1992,Bursa. 
6) Demirören T., Ermiş H., Yüksel A., Eğeci Y.:Ürogenital sistem anomalileri. III.Ulusal Perinataloji Kongresi. 1-5 Mart 1992,Bursa. 
7) Başaran S., Lüleci G., Aydınlı K., Yüksel A., Apak M. Y.: Prenatal Tanı ile saptanan 7q- olgusu. III.Ulusal Perinataloji Kongresi. 1-5 Mart 1992,Bursa. 
8) Engür A., Başaran S., Çamlıbel T., Aydınlı K., Yüksel A., Apak M Y., Hekim N.: Abort materyalinde sitogenetik ve flow sitometrik analiz sonuçlarının karşılaştırılması. Ulusal 3. Tıbbi Biyoloji Kongresi, Antalya. 29 Ekim- 1 Kasım 1994. 
9) İbrahimoğlu L., Ermiş H., Yüksel A., Demirören T., Bengisu E.: Ağır İmmun Hidropsta Fetal Prognoz. IV. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 26-30 Nisan 1994. 
10) Yüksel A., İbrahimoğlu L., Ermiş H., Demirören T., Eğeci Y.: Prenatal tanı amaçlı invazif girişimlerde fetal kayıp oranları. IV. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 26-30 Nisan 1994. 
11) Yıldırım A., Ermiş H., Karaman B., İbrahimoğlu L., Kovancı E., Yüksel A.: Kistik higroma prenatal tanısındaki deneyimlerimiz. IV. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 26-30 Nisan 1994.
12) Ermiş H., Yüksel A., İbrahimoğlu L., Kılıç G., Kovancı E., Uçak T.: Hidrosefali prenatal tanısındaki deneyimlerimiz. IV. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 26-30 Nisan 1994.
13) Görk B., Başaran S., Karaman B., Güler A., Kılıç G., Aydınlı K., Yüksel A., Apak MY.: Dengeli kromozom anomalisi taşıyıcılarının gebelik ürünlerinin prenatal tanı sonuçları. Ulusal 3. Tıbbi Biyoloji Kongresi, Antalya. 29 Ekim- 1 Kasım 1994. 
14) Şenkaya T., Başaran S., Yüksel A., Aydınlı K., İbrahimoğlu L., Ermiş H., Karaman B., Güler A., Kılıç G., Kayserili H., Apak MY.: Patolojik ultrason bulgularında sitogenetik inceleme sonuçları. Ulusal 3. Tıbbi Biyoloji Kongresi, Antalya. 29 Ekim- 1 Kasım 1994. 
15) Yıldız K., İnce Ü., Yüksel A., Aydınlı K., Kayserili H.: Perinatal otopsi ile prenatal tanı ve genetik değerlendirmenin korelasyonu. XI. Ulusal Patoloji Kongresi, Kuşadası, 5-9 Ekim 1994. (Kongrenin “en iyi poster” ödülünü kazanmıştır.)
16) Yüksel A, Başaran S, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Kovancı E, Apak MY. Prenatal ultrasound findings in Down syndrome. International Down's syndrome meeting. 20-22 October 1995, Antalya, Turkey.
17) Engür A, Yüksel A, Kurbetoğlu K, Başaran S, Amniyotik Sıvıda “Yalancı”, Plasentada “Gerçek” Mozaisizm. 3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 26-30 Nisan 1998, Marmaris.
18) Bilenoğlu O, Başaran S, Yüksel A, Başak AN. ICSI ile oluşan ikiz gebelikte prenatal tanı: preimplantasyon genetiğine aday bir olgu. Mozaisizm. 3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 26-30 Nisan 1998, Marmaris.
19) Yüksel A, Özeren S, Bilgiç R, Yazgan A, Altınok T. Prenatal sonographic diagnosis of a large epignathus. 3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 26-30 Nisan 1998, Marmaris.
20) Has R, Batukan C, Ermiş H, Kalelioğlu İ, Yıldırım A, Yüksel A. Duedonal atrezi, 27 fetusun prenatal tanısı ve perinatal sonuçları. Maternal fetal tıp ve perinatoloji kongresi 2000, 6-8.Nisan.2000, İstanbul
21) Batukan C, Has R, Ermiş H, Kalelioğlu İ, Yıldırım A, Yüksel A. Ösefagus atrezileri: Prenatal tanı ve obstetrik yaklaşım. Maternal fetal tıp ve perinatoloji kongresi 2000, 6-8.Nisan.2000, İstanbul
22) Has R, Ermiş H, Batukan M, Onar B, Yüksel A, Karaman B. Kistik Higroma: 96 Fetusun Prenatal Tanıları ve Perinatal Sonuçları. III. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13-16 Eylül 2001, İstanbul
23) Batukan M, Ermiş H, Has R, Yıldırım E, Kalelioğlu İ, Yüksel A. Yirmiüçüncü Gebelik Haftasındaki Uterin Arter Doppler Kan Akım Hızı Dalga Şekillerinin Preaklampsi ve İntrauterin Gelişme Geriliği Prediksiyonundaki Yeri. III. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13-16 Eylül 2001, İstanbul
24) Yüksel A, Özcan N, Büyükkurt S, Özek M. Fetal İntraventriküler araknoid kist: olgu sunumu. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi Bilimsel Programı ve Bildiri Özetleri. 16-20 Mayıs 2003, Antalya
25) Yüksel A, Büyükkurt S, Savaş H. Persistan sağ umbilikal ven (PSUV): Bir anomali ya da varyasyonun prenatal tanısı ve literatür sonuçları. V. Türk-Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi Bilimsel Programı ve Bildiri Özetleri. 16-20 Mayıs 2003, Antalya
26) Yüksel A, Batukan C. Fetal lateral servikal kistik higromalar. IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2004, İstanbul.
27) Has R, Kalelioğlu İ, Ermiş H, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Delier Sezer H, Yıldırım A. Gebeliğin ilk üçayında kromozom anomalilerinin “nuchal translucency” ölçümü ile taranması. IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2004, İstanbul.
28) Kalelioğlu İ, Has R, Ermiş H, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Delier Sezer H, Yıldırım A. Büyükkurt S. 11-14. gebelik haftaları arasında baş popo mesafesi nomogramlarımız. IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2004, İstanbul.
29) Büyükkurt S, Yüksel A, Has R, Kalelioğlu İ, Delier Sezer H. Myomlu Gebelerde Amniyosentezin Gebelik Sonuçlarına Etkisi. Fetal Tıp; Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan – 02 Mayıs 2005, Antalya
30) Kalelioğlu İ, Has R, Yüksel A, Gilbaz E, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. Nasal bone measurement between 15 and 20 gestational weeks. VI th Congress of Turkish German Gynecological Assosiation. May 18-22, 2005, Antalya
31) Kalelioğlu İ, Has R, Yüksel A, Gilbaz E, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. Prediction of Down’s syndrome with nasal bone measurement in midtrimester: Is it feasible?. VI th Congress of Turkish German Gynecological Assosiation. May 18-22, 2005, Antalya
32) Kalelioğlu İ, Has R, Yüksel A, Gilbaz E, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. Distribution of nuchal fold thickness in midtrimester. VI th Congress of Turkish German Gynecological Assosiation. May 18-22, 2005, Antalya
33) Has R, Kalelioğlu İ, Yüksel A, Gilbaz E, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. Nuchal fold thickness measurement for Down’s syndrome screening. VI th Congress of Turkish German Gynecological Assosiation. May 18-22, 2005, Antalya
34) Has R, Yüksel A, Büyükkurt S, Tatli B, Kalelioğlu İ. Prenatal diagnosis of diastematomyelia: a review of eight cases. VI th Congress of Turkish German Gynecological Assosiation. May 18-22, 2005, Antalya
35) Has R, Kalelioğlu İ, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Gılbaz E, Ermiş H. İkinci trimester Down sendromu taramasında nazal kemik ölçümü. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya
36) Yüksel A, Doğan Y, Kalelioğlu İH, Eker Ömeroğlu R, Has R. Sağ Aortik Ark: Prenatal Tanı Deneyimlerimiz. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
37) Doğan Y, Kalelioğlu İH, Yüksel A, Has R. Fetal Sitomegalovirus Enfeksiyonu: Prenatal Tanı Deneyimlerimiz. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
38) Kalelioğlu İH, Gilbaz E, Doğan Y, Has R, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Ermiş H, Yıldırım A. Nazal Kemik Multiple Of Median (MOM) Değerlerinin Down Sendromu Prediksiyonundaki Yeri. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
39) Kalelioğlu İH, Yaşa C, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Yıldırım A, Has R, Ermiş H, Zilan O. Üriner Sistem Duplikasyonu Ön Tanısı Alan Fetusların Değerlendirilmesi. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
40) Kalelioğlu İH, Gilbaz E, Doğan Y, Has R, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Yıldırım A, Ermiş H. İkinci Trimester Nazal Kemik Persantilleri ve Down Sendromu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
41) Has R, Gilbaz E, Doğan Y, Kalelioğlu İH, Yüksel A, Yıldırım A, Ermiş H, İbrahimoğlu L. Down Sendromlu Fetusların Belirlenmesinde Bipariyetal Çap / Nazal Kemik (BPÇ/NK) Oranı. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
42) Has R, Gilbaz E, Doğan Y, Kalelioğlu İH, İbrahimoğlu L, Yıldırım A, Ermiş H, Yüksel A. Nazal Kemik Hipoplazisini Tanımada Çeşitli Yöntemlerin Karşılaştırılması. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
43) Kalelioğlu İH, Takmaz Ö, Has R, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Yıldırım A, Ermiş H, Ziylan O. Mesanenin Dilate Olmadığı Üreter Dilateasyonlu Fetusların Sonuçları. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
44) Has R, Kalelioğlu İH, Takmaz Ö, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Yıldırım A, Ermiş H, Ziylan O. Mesane Çıkış Obstrüksiyonlarında Tanı Anında Diğer Sonografik Üriner Sistem Bulguları. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
45) Yılmaz E, Bakır B, Sencer S, Aydın K, Yüksel A, Has R, Kalelioğlu Hİ, Tatlı B. Gebelik takibinde ultrasonografide saptanan fetal santral sinir sistemi anomali bulgularının magnetik rezonans görüntüleme ile karşılaştırılması. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, TURKRAD 2009. 4-6 Kasım 2009, Antalya
46) Kalelioglu İ, Has R, Yüksel A, İbrahimoglu L, Yıldırım A, Ermiş H. Monokoriyonik diamniyotik ikiz gebeliklerde bipolar kord koagulasyonu deneyimlerimiz. MFT-P Derneği 7. Ulusal Kongresi. 26-29 Eylül 2010, İstanbul
47) Kalelioglu İ, Has R, Yüksel A, İbrahimoglu L, Yıldırım A, Ermiş H. İkizden ikize transfüzyon sendromlu monokoriyonik ikiz gebeliklerde fetoskopik lazer uygulamaları ile ilgili sonuçlarımız. MFT-P Derneği 7. Ulusal Kongresi. 26-29 Eylül 2010, İstanbul
48) Kalelioglu İ, Kılıç Y, Kuru O, Has R, Yüksel A, Ermiş H. İlk trimester tarama testlerinden elde edilen PAPP-A ve serbest beta hCG MoM değerlerinin preeklampsiyi öngörmedeki başarıları. MFT-P Derneği 7. Ulusal Kongresi. 26-29 Eylül 2010, İstanbul
49) Kalelioglu İ, Galanderov R, Gojayev A, Has R, Yüksel A. 24 hafta üzerinde konjenital veya kromozomal anomaliler nedeniyle sonladırılan gebeliklerde fetusun spontan ölümü veya fetosit uygulamasının sonlandırma süresine etkisi. MFT-P Derneği 7. Ulusal Kongresi. 26-29 Eylül 2010, İstanbul
50) Oktar T, Atar A, Salabaş E, Ander H, Ziylan O, Kalelioglu İ, Has R, Yüksel A. Fetal Kaliektazi Varlığı Postnatal Cerrahi Riskini Öngörmede Ne Kadar Etkili? 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim – 03 Kasım 2010, İstanbul
51) Oktar T, Atar A, Salabaş E, Ander H, Ziylan O, Kalelioglu İ, İbrahimoglu L, Yüksel A, Fetal ürinom ve prenatal hidronefroz: pstnatal renal fonksiyon nasıl etkilenir? 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim – 03 Kasım 2010, İstanbul


J) POSTERLER (YURT DIŞI)
1) Çubukçu O., Uysal V., İlhan R., Kılıçaslan I., Yüksel A., Ermiş H.: Congenital cystic adenomatoid malformation of the lung: An autopsy case. XIII. European Congress of Pathology, Yugoslavia, September 1-6, 1991. 
2) Ermiş H., Yüksel A.: Congenital anomalies diagnosed by ultrasound. The First World Congress of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. London. January 6-10, 1991. 
3) Yüksel A., Ermiş H., Eğeci Y., Demirören T.: Our first trials on intrauterine blood transfusion via cordosentesis. VI. International Conference on Early Prenatal Diagnosis of Genetic Diseases “ From Gametes to Embryo”. Milan, 18-20 May 1992. 
4) Başaran S., Aydınlı K., Yüksel A., Karaman B., Yüksel-Apak M.: Fetal Karyotyping to carriers of balanced translocation. VI. International Conference on Early Prenatal Diagnosis of Genetic Diseases “ From Gametes to Embryo”. Milan, 18-20 May 1992. 
5) Başak AN., Özer A., Özçelik H., Tuzman S., Başaran S., Aydınlı K., Yüksel A., Yüksel-Apak M., Akar N., Beksaç S., Gürgey A., Kırdar B.: Prevention of Beta-Thalassemia in Turkey: Early Prenatal Diagnosis by DNA Analysis. VI. International Conference on Early Prenatal Diagnosis of Genetic Diseases “ From Gametes to Embryo”. Milan, 18-20 May 1992. 
6) İbrahimoğlu L., Yüksel A., Yıldırım A., Demirören T.: Associated abnormalities with hydrocephalic fetuses. VI. International Conference on Early Prenatal Diagnosis of Genetic Diseases “ From Gametes to Embryo”. Milan, 18-20 May 1992. 
7) Ermiş H., Yıldırım A., Demirören T., Yüksel A.: Prenatal diagnosis of congenital urinary sistem anomalies. “ The Fetus as a Patient” VIII. International Congress, Finland. September 10-12, 1992. 
8) Yıldırım A., Ermiş H., İbrahimoğlu L., Yüksel A.: The etiological causes of second trimester oligohydramniyos. “ The Fetus as a Patient” VIII. International Congress, Finland. September 10-12, 1992. 
9) Konuş R, Yüksel A, Başaran S, Ermiş H, Has R. Fetal choroid plexsus cyst: İs it an indication for invasive prosedure? VIII. World Congress, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Edinburg, Scotland. 1-5 November 1998
10) Bilgen H, Özek E, Akman İ, Biren T, Anveriazer M, Yüksel A, Demirkol M. Fetal Hepatic Calcification: A case Report. XVII European Congress of Perinatal Medicine. Europarque, 25-28 June, 2000.
11) Has R, Batukan C, Ermiş H, Başaran S, Yüksel A, İbrahimoğlu L. Duedonal atresia: prenatal diagnosis and perinatal outcome of 27 cases. 10th world congress on ultrasound in obstetrics and gynecology. Zagreb, 4-7 October, 2000
12) Salman T, Gün F, Yüksel A, Abbasoğlu L, Saraç F, Çelik A, Has R. Antenatal diagnosis in newborn surgery. 17th annual meeting of the Egyptian Pediatric Surcical Assosiation (EPSA). September 19-21, 2001, Cairo, Egypt.
13) Yüksel A, Batukan C. Prenatal sonographic findings and postnatal follow-up of fetuses with an empty renal fossa and normal amniotic fluid during prenatal ultrasound. 13th World Congress on Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 31 August – 4 September 2003, Paris, France.
14) Has R, Kalelioğlu İ, Ermiş H, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Delier Sezar H, Yıldırım A. First trimester screening of trisomy 21 by nuchal translucency measurement. 14th World Congress on Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 31 August – 4 September 2004, Stockholm, Sweden.
15) Has R, Kalelioğlu İ, Ermiş H, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Yıldırım A. Screening for fetal chromosomal abnormalities with nuchal translucency measurement in the first trimester. 1 st South East European Congress in Perinatal Medicine. 18-20 March 2005, Thessaloniki, Greece
16) Kalelioğlu İ, Has R, Ermiş H, İbrahimoğlu L, Yüksel A, Yıldırım A. Incidence, likelihood ratio and predictivity of absent nasal bone in Turkish population. 1 st South East European Congress in Perinatal Medicine. 18-20 March 2005, Thessaloniki, Greece
17) Has R, Yüksel A, Kalelioğlu IH, Büyükkurt S, Ibrahimoglu L, Tatlı B. Prenatal diagnosis of diastematomyelia. 15 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 24-29 September 2005. Vancouver, BC, Kanada
18) Has R, Kalelioğlu IH,. Yüksel A, İbrahimoğlu L, Gilbaz E, Ermiş H, Yıldırım A. Contribution of fetal nasal bone measurement in midtrimester Down syndrome screening. 15 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 24-29 September 2005. Vancouver, BC, Kanada
19) Yüksel A, Kayserili H, Güngör F. Short femurs detected at 25 and 31 weeks of gestation diagnosed as Leroy I-cell disease in the postnatal period: a report of two cases. 15 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 24-29 September 2005. Vancouver, BC, Kanada
20) Büyükkurt S, Yüksel A, Has R, Kalelioğlu IH, Delier Sezer H. Evaluation of the complications of amnicentesis in pregnant women wiyh uterine myomas. 15 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 24-29 September 2005. Vancouver, BC, Kanada
21) Yüksel A, Salihoğlu B. Prenatal diagnosis of isolated macrodactyly. 16 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 3-7 September 2006. London, UK
22) Kalelioğlu İ, Has R, Aydın S, Ermiş H, Yıldırım A, İbrahimoğlu L, Yüksel A. First trimester fetal heart rate and Down’s syndrome screening. 16 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 3-7 September 2006. London, UK
23) Kalelioğlu İ, Has R, Oktar T, Yüksel A. A case of crossed-fused renal ectopy. 16 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 3-7 September 2006. London, UK
24) Has R, Kalelioğlu İ, Aydın S, Yüksel A. Hydrocolpos: an alerting finding for cloacal anomalies. 16 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 3-7 September 2006. London, UK
25) Lembet A, Bodur H, Damlacık A, Selam B, Yüksel A, İnce Ü, Sav A, Malinger G. Microcephly with simplified gyral pattern: The value of ultrasound and MRI on Management. 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 7-11 October 2007. Florence, Italy
26) Has R, Ermiş H, Kalelioğlu İ, Doğan Y, Yasa C, Yüksel A, İbrahimoğlu L, Yıldırım A. Fetoscopic Laser Surgery: Istanbul Experience. 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 7-11 October 2007. Florence, Italy
27) Has R, Kalelioğlu İ, Yüksel A, Gilbaz E, Yıldırım A, İbrahimoğlu L, Ermiş H. Nasal Bone Measurement for Prediction of Down’s Syndrome. 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 7-11 October 2007. Florence, Italy
28) Kalelioğlu İ, Has R, Yüksel A, Ermiş H, Yıldırım A. Fetal Nasal Bone Length Nomogram in Turkish Population. 17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 7-11 October 2007. Florence, Italy
29) Has R, Kalelioglu IH, Dogan Y, Yüksel A, Tansel T, Eker Omeroglu R, Prenatal Diagnosis of a Fetal Abdominal Aortic Aneurysm. 20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 11-14 Octeber 2010, Praque, Czech Republic
30) Kalelioglu IH, Has R, Kılıc Y, Batukan C, Ermis H, Yildirim A, Ibrahimoglu L, Yüksel A. Predictive Values of First Trimester PAPP-A and Free Beta hCG in Screening of Preeclampsia. 20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 11-14 Octeber 2010, Praque, Czech Republic


K) DAVETLİ KONUŞMACI (YURT İÇİ) (KONFERANS, KONGRE, KURS VE SEMPOZYUMLARDA)
1) Yüksel A.: Prenatal tanıda ultrasonografik değerlendirme, İstanbul Tıp Fakültesi I. Tıbbi Genetik Paneli, İstanbul, 12 Mayıs 1989 
2) Yüksel A.: Perinatal ve neonatal mortalite, I. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İstanbul, 4-8 Haziran 1990 
3) Yüksel A.: Kordosentezin prenatal tanıdaki yeri. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi,11-13 Ekim 1990, İstanbul. .
4) Yüksel A., Ermiş H., Çizmecioğlu F., İbrahimoğlu L.: İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Poliklinik Populasyonunda Fetal Biyometrik Parametreler ve Persantilleri. İstanbul Jinekoloji Derneği Bilimsel Toplantıları, 15 Kasım 1990, İstanbul
5) Yüksel A., Ermiş H., Eğeci Y., İbrahimoğlu L.: Kordosentez ile fetal transfüzyon çalışmalarımız. İstanbul Jinekoloji Derneği Bilimsel Toplantıları, 21 Kasım 1991, İstanbul.
6) Yüksel A.: Erken membran rüptürü ve klinik yaklaşım. II. Çapa neonatoloji günleri, İstanbul. 16-18 Ekim 1991.
7) Yüksel A.:Ultrasonografi ile fetal anatomi, Perinatoloji Neonatoloji Sempozyumu,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 29 Ekim- 02 Kasım 1992.
8) Yüksel A.:Fetal kan örneklerinin analizi. IX. Jineko-Patoloji Kongresi, Zeynep-Kamil Hast. İstanbul, 20-22 Mayıs 1992
9) Yüksel A.: Oligohidramniyos. X. Jineko-Patoloji Kongresi, Zeynep-Kamil Hast. İstanbul, 26-28 Mayıs 1993
10) Yüksel A.: Fetal ultrason anotomisi, Endosonografi sempozyumu, Adana, 20-22 Mayıs 1993.
11) Yüksel A.:Merkezi sinir sistemi anomalilerinin prenatal tanısındaki deneyimlerimiz. 9. Vakıf Gureba Günleri,İstanbul. 6-7 Aralık 1993.
12) Yüksel A.: Fetusun iyilik halinin antepartum değerlendirilmesi. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 12. Kurultayı, İstanbul, 12-16 Ekim 1993.
13) Yüksel A.: Rh hastalığında modern tanı ve tedavi, “ The Fetus as a Patient”, 6. Uluslararası Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Perinatoloji Kongresi, Ankara, 03-05 Mayıs 1993. (YÖKSİSE HATALI GİRİŞ, düzeltilemedi)
14) Yüksel A.: Ultrasound imaging in prenatal diagnosis. Workshop on ultrasound imaging, 19-20 October,1994. Boğaziçi University,Istanbul.
15) Yüksel A.: Konjenital anomalilerin prenatal tanısı. Ana ve çocuk sağlığını koruma derneği bilimsel toplantıları,8 Mart 1994,Göztepe SSK Hast, İstanbul 
16) Yüksel A.:Fetal kan örneklemesi. XI. Jineko-Patoloji Kongresi, Zeynep-Kamil Hast. İstanbul, 16-18 Mayıs 1994 
17) Yüksel A.: Gebelikte rutin ultrasonografinin yeri. 4. Ulusal Perinataloji Kongresi, İstanbul, 26-30 Haziran 1994
18) Yüksel A.:Rh uyuşmazlığında antenatal izlem. Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği Bilimsel Toplantı Programı 1994-1995. İstanbul, 17 Ocak 1995.
19) Yüksel A.:Renal malformasyonların intrauterin tanısı. İstanbul çocuk nefrolojisi derneği aylık toplantıları. İstanbul, 22 Şubat 1995
20) Yüksel A.: Perinatal enfeksiyonlar. “Osmangazi kadın-doğum günleri 1995”. Eskişehir, 28-30 Nisan 1995.
21) Yüksel A.: İntrauterin gelişme geriliği. İnfertilite ve reprodüktif endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu. Ankara, 26-28 Ekim 1995.
22) Yüksel A.: Rh izoimmünizasyonunda yaklaşım. II. Vakıf Gureba Tıp Kongresi. İstanbul, 4-8 Aralık 1995. 
23) Yüksel A.: Rutin antenatal izlem: Klinik ve laboratuvar. İstanbul Jinekoloji Derneği Mezuniyet sonrası kursu. İstanbul, İstanbul Tıp Fakültesi, 22-25 Kasım 1995. 
24) Yüksel A.: Gebelikte rutin testler ve proflaksi. Tıp Kurultayı. İstanbul, 29.09.1995
25) Yüksel A.: Rutin ve endikasyonlu obstetrik ultrasonografi. Tıp Kurultayı. İstanbul, 29.09.1995
26) Yüksel A: Prenatal Tanıda İnvazif Yöntemler. XIII. Jineko-Patoloji Kongresi, Zeynep-Kamil Hast. İstanbul, 19-21 Haziran 1996 
27) Yüksel A: Prenatal Tanı. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Etkinlikleri Programı. 29 Mayıs 1996 Diyarbakır. 
28) Yüksel A: Normal Fetus Anatomisi. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Etkinlikleri Programı. 29 Mayıs 1996 Diyarbakır. 
29) Yüksel A: Konjenital anomalilerde ultrasonografi. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Etkinlikleri Programı. 29 Mayıs 1996 Diyarbakır. 
30) Yüksel A: Teknolojik gelişmelerin tanı ve tedavide kullanılması. I. Ulusal Perinatoloji Hemşireliği Sempozyumu. 19-21 Haziran 1996, İstanbul
31) Yüksel A: Yüksek Riskli Gebeliklerin Takibinde Periferik Fetal Dolaşım. Uluslararası Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite, Asiste Üreme Teknikleri, Jinekolojik Endoskopi ve Yeni Tanısal Yöntemlerde Tartışmalı Konular ve Son Gelişmeler Kongresi. 15-19 Mayıs 1996, İstanbul-TÜRKİYE
32) Yüksel A: Antenatal Tanı ve Fetal Girişim: Türkiyenin sorunları. 5. Marmara Tıp Günleri. 16-19 Eylül 1996, İstanbul 
33) Yüksel A: Antepartum müdaheleler. İnfertilite ve reprodüktif endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu. Ankara, 26-28 Ekim 1996.
34) Yüksel A: Perinatal Enfeksiyonlar. III. Uludağ Sempozyumu, Perinatolojide Güncel Yaklaşımlar. Kirazlıyayla, 6-9 Mart 1997, Bursa
35) Yüksel A. Rh uyuşmazlığı tedavisindeki yenilikler. Anne ve Çocuk sağlığı vakfı, 10.01.1996, İstanbul
36) Yüksel A. İstanbul Tıp Fakültesi Populasyonu Fetal Persantil Eğrileri. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2-5 Nisan 1997, İstanbul
37) Yüksel A. İntrauterin gelişme geriliğinde perinatal yaklaşım. XIV. Jineko-patoloji Kongresi. “Jinekoloji ve Obstetrikte Medikal Tedavi”. Zeynep-Kamil 11-13.06.1997, İstanbul
38) Yüksel A. First Level ultrasound, when and how. Turkish-Helenic Scientific Meeting on Materno-Fetal Medicine and Obsterics & “Reproductive Sciences”, 9-12 October 1997, Kapodokya
39) Yüksel A. Clinical Experiences in Prenatal Diagnosis of Neural Tube Defects (An analysis of 509 cases) 4th İnternational Congress of Obstetrics and Gynecology. 1-5 September 1997, İzmir
40) Yüksel A. Antenatal Takipte Ultrasonografinin Yeri. 5. infertilite ve reprodüktif endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu, 31 Ekim – 2 Kasım 1997, Ankara
41) Yüksel A.: “Prenatal Diagnosis”. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, T.Ü. Türkan Sabancı Kültür Merkezi, Edirne, 19 Aralık 1997
42) Yüksel A. İntrauterin transfüzyon. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kursu. Bursa, 15-20 Mart 1998
43) Yüksel A. Kordosentez. III. Ulusal Prenatal Tanı ve Genetik Kongresi, 26-30 Nisan 1998, Marmaris
44) Yüksel A. NTD’ nin Obstetrik Yönetimi. Perinatoloji kongresi,10-13 Mayıs 1998, Antalya
45) Yüksel A. Gebelik ve Toksoplazmozis, 13. Ankem Kongresi.1-5 Haziran 1998, Antalya
46) Yüksel A. Toksoplazmozis ve gebelik kayıpları. XV. Jineko-patoloji Kongresi. Tekrarlayan Gebelik Kayıpları. Zeynep-Kamil, İstanbul, 10-12 Haziran 1998
47) Yüksel A. Teratojenik etkilerden korunma. 5. infertilite ve reprodüktif endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu, 30 Ekim – 1 Kasım 1998, Ankara
48) Yüksel A. Klinik pratikte teratoloji. II. Mezuniyet sonrası eğitim kursu. Maternal-Fetal Tıp Günleri. Kocaeli, 20 Kasım 1998
49) Yüksel A. Prenatal Tanı. Kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon sempozyumu, İstanbul, 8 Eylül 1998
50) Yüksel A. MSS anomalilerinin prenatal tanısı ve obstetrik yaklaşım, Celal Bayar Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 5 Şubat 1999
51) Yüksel A. Doppler analizlerinin yüksek riskli gebe grubundaki klinik yararlılığı, Türk Jinekoloji Derneği İstanbul Şubesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 21-24 Nisan 1999
52) Yüksel A. Doppler analizlerinin yüksek riskli gebe grubundaki klinik yararlılığı, V. İnternasyonel Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 5-8 Mayıs 1999, İzmir
53) Yüksel A. Kordosentez ve konvansiyonel olmayan örnekleme, II. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 3-7.Ekim 1999, Antalya
54) Yüksel A. Gebelikte ultrasonografik anomali taraması, 7. infertilite ve reprodüktif endokrinolojide temel tanı ve tedavi kursu. Ankara, 31 Ekim 1999
55) Yüksel A. Gebelikte Antibiyotik Kullanımı. 14. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi, 31 Mayıs – 4 Haziran 1999, Antalya
56) Yüksel A. Targeted ultrasound (Tanısal Fetal ultrasonografi), Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 6-8 Nisan 2000, İstanbul
57) Yüksel A. Rh izoimmınizasyonunda Prenatal Tanı ve Tedavi. 10. Ulusal Neonatoji Kongresi, 27-30.03.2000 Antalya
58) Yüksel A. Obstetrik Sonografik Muayene: Kimlere, Ne Zaman ve Hangi Sıklıkta. I. Reproductive Medicine 2000. 7-10 Haziran 2000, İstanbul
59) Yüksel A. Konjenital Anomalilerin Ultrason ile Prenatal Tanısı. II Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Sempozyumu. 23-24 Haziran 2000 Samsun.
60) Yüksel A. Gastrointestinal Sistem Anomalileri. Zeynep-Kamil XVIII. Jineko-Patoloji Kongresi. (Prenatal Tanı ve Genetik). 19-21 Haziran 2000, İstanbul.
61) Yüksel A. İntrauterin Gelişme Geriliği. Anne ve Bebek Sağlı Vakfı Eğitim Toplantıları. 8 Aralık 2000, İstanbul
62) Yüksel A. Rutin Antenatal Tetkikler. Obstetrik ve Jinekoloji Paneli. Kadıköy Şifa Hastanesi 25. yıl etkinlikleri. 21 Kasım 2001, Harbiye, İstanbul
63) Yüksel A. Gebelikte Rutin Tarama Testleri. III. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13-16 Eylül 2001, İstanbul
64) Yüksel A. Jinekoloji ve Obstetrikte Eğitimin Standardizasyonu. III. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13-16 Eylül 2001, İstanbul
65) Yüksel A. ART sonrası Gebeliklerde Perinatal Tanı Yöntemleri. 9. Üreme ve İnfertilite Kongresi. 27-29 Ekim 2001, Ankara.
66) Yüksel A. Mikroenjeksiyon Gebeliklerinde Prenatal Tanı. Perinatoloji Toplantıları, 27 Kasım 2001, İstanbul.
67) Yüksel A. Sekizinci Gebelik Haftası: Toksoplazmozis IgM (+) liği. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 2002. 17-20 Nisan 2002, İstanbul
68) Yüksel A.: Fetal Ultrasonografi ve Etik. “Doğum Hekimliği; Maternal ve Fetal Tıp” Etik ve Yasal Boyut – 2002, Ankara; 27-28 Eylül 2002
69) Yüksel A.: Prenatal Tanıdaki Gelişmeler: Genetik ultrasonografi V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 09-12 Ekim 2002, Konya
70) Yüksel A.: II. Trimester Ultrasonografisinde Kromozom Anomalisi Bulguları. Doç. Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Toplantıları, 4 Kasım 2002, İstanbul
71) Yüksel A.: Nöral tüp defektlerinin prenatal tanısı: İstanbuldan iki kesit. II. Obstetrik Ultrasonografi ve fetal görüntüleme kursu-2002, 12-14 Aralık 2002, İstanbul
72) Yüksel A.: Multifetal Gebelik Redüksiyonu. Çoğul Gebelikler, Maternal – Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği İstanbul Grubu Toplantıları, 21.Mart.2003, İstanbul.
73) Yüksel A.: Toksoplazmozis IgM(+) gebe. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Fetal Tıp Prenatal Tanı-2003, 17-19 Nisan 2003, Antalya.
74) Yüksel A.: Prenatal tarama ve tanı yöntemleri, güvenirlik ve özgünlükleri. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. 4-6 Haziran 2003, İstanbul
75) Yüksel A.: Embryo redüksiyonu. Maternal Fetal Tıp Toplantısı. 31 Mayıs 2003, Düzce.
76) Yüksel A.: Kromozom anomalileri. Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıp, Etik-Yasal Boyut-12-13 Eylül 2003. Ankara
77) Yüksel A.: 11-14 hafta taramasında artmış NT ve konjenital anomaliler. 11-14 hafta tarama testi sertifikasyonu teorik kursu (İstanbul Tıp Fakültesi ve “Fetal Medicine Foundation” işbirliği ile düzenlenen),18 Şubat 2004 İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul.
78) Yüksel A.: Midtrimester kromozom anomalisi markerları. Palandöken Kadın-DoğumKış Kongresi, 3-7 Mart 2004, Erzurum
79) Yüksel A: Midtrimester ultrasonografi amaçları, teknik esasları, sistematik (formatlı) değerlendirme. Palandöken Kadın-DoğumKış Kongresi, Midtrimester Obstetrik Ultrasonografi ve Doppler ultrason “Workshop” u. 3-7 Mart 2004, Erzurum
80) Yüksel A.: Prenatal Ultrason Taraması. Prenatal Tarama, Tanı ve fetal tedavi yöntemleri. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantısı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 27 Mart 2004, İstanbul
81) Yüksel A.: Nöral Tüp Defektleri: Zeynep Kamil XXII. Jineko-Patoloji Kongresi. 9-11 Haziran 2004
82) Yüksel A.: MSAFP Taraması. Gebelikte tarama testleri sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantısı. 10 Eylül 2004, Edirne
83) Yüksel A.: Nöral Tüp Defektleri: 48. Milli Pediyatri Kongresi. 21-24 Eylül 2004, Samsun
84) Yüksel A.: MSAFP Taraması. Antenatal Bakım Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantısı. 28 Eylül 2004, İstanbul
85) Yüksel A.: Nöral Tüp Defektleri: Hacettepe Kadın Doğum Günleri. 4-6 Kasım 2004, Ankara
86) Yüksel A.: İkinci üçay obstetrik ultrasonografi incelemesi (Dernek Kılavuzları). IV. Ulusal Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 22-24 Kasım 2004, İstanbul
87) Yüksel A.: Gastrointestinal sistemin değerlendirilmesi. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik kış kongresi. 13-16 Ocak 2005, Uludağ, Bursa
88) Yüksel A.: İntrauterin Gelişme Geriliğinin Fetal Nedenleri. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Anadolu Çalışma Gurubu Bölgesel Toplantısı, İntrauterin Gelişme Geriliği. 12 Mart 2005, Elazığ.
89) Yüksel A.: Hidosefali/Ventrikülomegali. Fetal Tıp; Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan – 02 Mayıs 2005, Antalya
90) Yüksel A.: Rutin ultrasonografi, birinci düzey ultrasonografi, ikinci düzey ultrasonografi, genetik ultrasonografi kavramları. Temel Obstetrik Ultrasonografi Sertifikasyon Kursu.TJOD İstanbul Şubesi. 28 Mayıs 2005
91) Yüksel A.: Antenatal Bakım ve Konjenital Anomaliler. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Anadolu Çalışma Gurubu Bölgesel Toplantısı, Gebelik ve Kanama Sempozyumu. 03 Eylül 2005, Şanlıurfa
92) Yüksel A.: Obstetrik Ultrasonografi: Yönergeler. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Gurubu Obstetrik Ultrasonografi Kursu. 18 Eylül 2005, Ankara
93) Yüksel A.: Obstetrik ultrasonografinin rasyonel kullanımı. Perinatoloji Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantısı. Kocaeli Tıp Fakültesi, 10 Şubat 2005, İzmit
94) Yüksel A.: Erken Doğum, Erken Membran Rüptürü. TJOD, “Anneler ve Bebekler Ölmesin”. 1. Çukurova Bölgesi Üreme Endokrinolojisi Kongresi. 18-20 Kasım 2005, Adana
95) Yüksel A.: Monokoryonik-diamniyotik ikiz gebelikler. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 15-19 Mart 2006, Erzurum
96) Yüksel A.: Rutin Obstetrik Ultrasonografide Temel Kavramlar. Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 15-19 Mart 2006, Erzurum
97) Yüksel A.: Fetal komplikasyonlar. Gebelik ve Diyabet sempozyumu. 30 Nisan 2006, Bursa
98) Yüksel A.: Non-İmmun Hidrops Fetalis. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya
99) Yüksel A.: Fetal Redüksiyon. XXIV. Zeynep-Kamil Jineko-Patoloji Kongresi: IVF ve Obstetrik Komplikasyonlar. 14-16 Haziran 2006, İstanbul.
100) Yüksel A.: Fetal Ekoda İstanbul Tıp Fakültesi Deneyimleri. V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 11-14 Kasım 2006, İstanbul
101) Yüksel A.: Fetal Santral Sinir Sisteminin Değerlendirilmesi. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, Obstetrik Ultrasonografi Kursu. 17-21 Ocak 2007, Bursa
102) Yüksel A.: Obstetrik Ultrasonografide Temel Yaklaşımlar. 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 17-21 Ocak 2007, Bursa
103) Yüksel A.: Merkezi Sinir Sistemi Anomalileri. TJOD İstanbul Şubesi I. Düzey Obstetrik Ultrasonografi Sertifikasyon Kursu. 31 Mart 2007, İstanbul
104) Yüksel A.: 18-23 Hafta Ultrasonografisi. 4. Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Sempozyumu, Jinekoloji ve Obstetride Ultrasonografi Kullanımı. 06 Nisan 2007, İstanbul
105) Yüksel A.: Fetal MSS Gelişimi ve Teratojenite. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Gurubu Toplantısı, 15 Nisan 2007, Edirne. 
106) Yüksel A.: Ürogenital Sistem Anomalilerinin Prenatal Tanısı. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu. 25-29 Ekim 2007, Antalya
107) Yüksel A.: Perinatal Enfeksiyonlar ve Tarama. Second Congress of South East European Society of Perinatal Medicine & Perinatal Medicine 2007. October 31- November 3, 2007, İstanbul
108) Yüksel A.: Ultrason Kullanımıyla ilgili Etik sorunlar. Ostetrikte Hukuk ve Etik Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 09 Kasım 2007, İstanbul
109) Yüksel A.: Hangi Perinatal Enfeksiyonları Taramalıyız? Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 12-16 Mart 2008, Erzurum
110) Yüksel A.: Perinatolojide Uzman Görüşleri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 12-16 Mart 2008, Erzurum
111) Yüksel A.: Merkezi Sinir Sistemi Ultrasonografisi. Erciyes Kadın Doğum Kış Okulu, 06-09 Mart 2008, Kayseri
112) Yüksel A.: Çoğul Gebeliklerde Sonografi. İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite ve Perinatoloji Günleri. 26-29 Mart 2008, İstanbul
113) Yüksel A.: YÜT Gebelikleri Yüksek Riskli mi? 2. Güncel Üreme Endokrinolojisi, Yardımcı Üreme Teknikleri Kongresi ve 1. Üreme Tıbbi Deneği Kongresi, 17-20 Nisan 2008, Çeşme, İzmir.
114) Yüksel A.: Obstetrik Ultrasonografide Temel Kavramlar. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu. 14-19 Mayıs 2008, Antalya
115) Yüksel A.: Posterior Fossa ve Orta Hat Anomalileri. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008, Antalya
116) Yüksel A.: Nöral Tüp Defektleri (Neural Tube Defects): Fetal Merkezi Sinir Sistemi Kursu, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi, 29 Ekim 2008 – 02 Kasım 2008, Antalya
117) Yüksel A.: Santral Sinir Sistemi Anomalilerinin Prenatal Tanı ve Yönetiminde Güncel Durum. Konjenital Anomaliler: Prenatal Tanı ve Klinik Yaklaşım Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. 14 Kasım 2008, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli
118) Yüksel A.: Fetal Nöral Tüp Defektleri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Edirne Şube Toplantısı. 16 Kasım 2008
119) Yüksel A.: Fetal Nörosonografide Yenilikler. Perinatolojide Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar. Kadıköy Şifa Kadın Sağlığı Paneli 5. 26 Kasım 2008
120) Yüksel A.: Perinatoloji Yönünden Sorunlar ve Çözüm Önerileri-1. Üremeye Yardımcı TekniklerdeVeri Toplanması ve Çoğul gebeliklerin Önlenmesi Ulusal Sempozyumu. 21-24 Mart 2009, İstanbul
121) Yüksel A.: Genişletilmiş Fetal Kalp Taraması. Fetal Kalp Taraması Kursu-1. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. İstanbul Tıp Fakültesi, 8 Mayıs 2009, İstanbul
122) Yüksel A.: Genişletilmiş Fetal Kalp Taraması. Fetal Kalp Taraması Kursu-2. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 5 Haziran 2009, İstanbul
123) Yüksel A.: Fetal Kardiyak Tarama. “Gebelikte Temel Ultrasonografi, Tarama testleri ve Önemli Anomaliler” Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. 14 Haziran 2009, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce
124) Yüksel A.: İkinci Trimester Fetal Anomali Tarama ve Tanı Testleri. XXVII. Zeynep Kamil Kongresi (Obstetrik Komplikasyonlar ve Hukuk), 03-05 Haziran 2009, İstanbul
125) Yüksel A.: CMV Enfeksiyonunda Fetal USG Bulguları. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC
126) Yüksel A.: Temel Fetal Kalp Taraması. Fetal Kalp Taraması Kursu-3. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. Zeynep-Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 25 Eylül 2009, İstanbul
127) Yüksel A.: Genişletilmiş Fetal Kalp Taraması. Fetal Kalp Taraması Kursu-3. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. Zeynep-Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 25 Eylül 2009, İstanbul
128) Yüksel A.: Temel Fetal Kalp Taraması. Fetal Kalp Taraması Kursu-4. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 23 Ekim 2009, İstanbul
129) Yüksel A.: Genişletilmiş Fetal Kalp Taraması. Fetal Kalp Taraması Kursu-4. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 23 Ekim 2009, İstanbul
130) Yüksel A.: Sezaryen sıklığının azaltılması konusunda İstanbul toplantısından çıkan sonuçların gözden geçirilmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Bilimsel Toplantısı. 28 Ekim 2009, Ankara
131) Yüksel A.: 18-23 Hafta Obstetrik Ultrasonografisinde normal ve patolojiler. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Perinatoloji Günleri-III, 03 Ekim 2009, Hatay
132) Yüksel A.: Fetal Kalp Muayenesi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Perinatoloji Günleri-III, 03 Ekim 2009, Hatay
133) Yüksel A.: Fetal Kardiyak Tarama. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010 Bilimsel Toplantıları. 6 Şubat 2010
134) Yüksel A.: Temel Kalp Taraması. EÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı II. Kış Okulu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Fetal Ekokardiyografi Kursu. 27-28 Şubat 2010
135) Yüksel A.: Genişletilmiş Temel Kalp Taraması. EÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı II. Kış Okulu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Fetal Ekokardiyografi Kursu. 27-28 Şubat 2010
136) Yüksel A.: Kardiyak Tarama. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. T.Ü. Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi. 09 Mayıs 2010, Edirne
137) Yüksel A.: CMV de Fetal Ultrason Bulguları. Palandöken Kadın Doğum Kongresi. 3-7 Mart 2010, Erzurum
138) Yüksel A.: Üriner Sistemin Değerlendirilmesi. Perinatoloji <kursu. Palandöken Kadın Doğum Kongresi. 3-7 Mart 2010, Erzurum
139) Yüksel A.: Genişletilmiş temel fetal kalp taraması. TJOD Aylık Toplantıları Fetal Kalp Taraması Kursu. 07 Mart 2010, İstanbul
140) Yüksel A.: Detaylı Obstetrik Ultrasonografi. Jinekoloji Obstetri, Tartışmalı Konularda Karşıt Görüşler Toplantısı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği. 26 Mart 2010, İstanbul. 
141) Yüksel A.: Genişletilmiş temel fetal kalp taraması. Fetal Kalp Taraması Kursu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Anadolu Çalışma Grubu Toplantıları. 28 Mart 2010, Ankara
142) Yüksel A.: Genişletilmiş temel fetal kalp taraması. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. 11 Nisan 2010, Bursa
143) Yüksel A.: Ekstremite Redüksiyon Anomalileri. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Antalya
144) Yüksel A.: Yükselen Sezaryen Oranları: İstanbul’dan Bakış. TJOD Genel Kurul Bilimsel Programı, 06 Kasım 2010, Ankara
145) Yüksel A.: Perinatal Üroloji. Kurslar. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim – 03 Kasım 2010, İstanbul
146) Yüksel A.: Fetal iskelet sistemi anomalileinin prenatal tanısı. TMFT-P Derneği 7. Ulusal Kongresi, 26-29 Eylül 2010, İstanbul
147) Yüksel A.: Genişletilmiş temel kalp taraması. Fetal Kalp Tarama Kursu. TMFT-P Derneği 7. Ulusal Kongresi, 26-29 Eylül 2010, İstanbul
148) Yüksel A.: Enfeksiyonlar ve Tekrarlayan Gebelik Kayıpları. Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Güncel Yaklaşımlar. Kadıköy Şifa Kadın Sağlığı Paneli 7. 01 Aralık 2010, İstanbul
149) Yüksel A.: Konjenital CMV Enfeksiyonunda MSS Bulguları. Fetal Nörosonografi Toplantısı, Acıbadem Tıp Fakültesi, 19 Aralık 2010, Maslak, İstanbul
150) Yüksel A.: Genişletilmiş Temel Kalp Taraması. Fetal Kalp Tarama Kursu, MFT-P Anadolu Grubu Toplantıları. 15 Ocak 2011, Ankara
151) Yüksel A.: Temel Obstetrik Ultrasonografide Genel Kavramlar. Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu. TJOD İstanbul Şubesi Toplantıları, 23 Ocak 2011, İstanbul
152) Yüksel A.: Çoğul Gebelikler. Perinatal Döneme Yaklaşım-Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kongresi. 11-13 Şubat 2011, Antalya.
153) Yüksel A.: Fetal İskelet Displazilerinin Tanısı. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 03-06 Mart 2011, Uludağ, Bursa
154) Yüksel A.: Ülkemizde sezaryen oranları nasıl azaltılabilir? İ.Ü. Kadın Doğum Günleri. 11-13 Mart 2011, İstanbul
155) Yüksel A.: Türkiye’de sezaryen oranlarının azaltılmasına yönelik stratejiler. TJOD Sakarya Şubesi Aylık Toplantıları, 30 Mart 2011, Sakarya
156) Yüksel A.: Türkiyede artan sezaryen oranları, ne yapılmalı? 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 22-25 Nisan 2011, Ankara
157) Yüksel A.: Evaluation of NT in nonchromosomal disorders and its possible relation with Noonan Syndrome and related disorders. V. Dysmorphology Days April 29-30 2011, İstanbul
158) Yüksel A.: Sezaryen oranlarının azaltılmasına yönelik stratejiler. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 17-22 Mayıs 2011, Antalya
159) Yüksel A.: Genişletilmiş Fetal Kalp Taraması. Fetal Ekokardiyografi Kursu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu. 29 Mayıs 2011, Akçakoca, Düzce
160) Yüksel A.: 1 ve 2. Trimester taramalarında ultrasonografinin akılcı kullanımı. TJOD Karadeniz Toplantısı, 04 Haziran 2011, Giresun
161) Yüksel A.: Plasenta Adezyon Anomalilerinin Nedenleri ve Tanı. Zeynep-Kamil 29. Jineko-Patoloji Kongresi, 7-10 Haziran 2011, İstanbul


L) KONUŞMACI  (KLİNİK İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ)
1) Yüksel A.: Biyofizik profil. İst Tıp Fak Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Mezuniyet sonrası Eğitim Seminerleri, 17.Kasım 1988, İstanbul. 
2) Yüksel A.: Gebelikte herpesvirus ve sitomegalovirus enfeksiyonları. İst Tıp Fak Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri, 22 Aralık 1988, İstanbul. 
3) Yüksel A.,Obstetrikte yenilikler (1), Koriyon villus biyopsisi. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Mezuniyet sonrası Eğitim Seminerleri, 16 Mart 1989. 
4) Yüksel A.:Obstetrikte yenilikler (2), Kordosentez. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Mezuniyet sonrası Eğitim Seminerleri, 30 Mart 1989. 
5) Yüksel A.:Obstetrikte yenilikler (3), Prenatal tanıda magnetik rezonans. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Mezuniyet sonrası Eğitim Seminerleri, 13 Nisan 1989. 
6) Yüksel A.: Rh/rh uyuşmazlığı; Tanı ve tedavi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Eğitim seminerleri. Ankara. 7.12.1995
7) Yüksel A.: Gebelikte hipertansiyon ve Doppler. SSK Bakırköy Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1994-1995 yılı seminer programı. İstanbul, 25 Ocak 1995.
8) Yüksel A. Nöral Tüp Defektlerinin Prenatal Tanısındaki klinik deneyimlerimiz. Hacettepe Tıp Fakültesi 1997
9) Yüksel A.: II. Trimester USG: Markerlar. Acıbadem Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 2003-2004 Eğitim Programı. 01 Nisan 2004. Acıbadem, İstanbul
10) Yüksel A.: Erken Gebelikte Tarama Testleri ve Ultrasonografi. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Seminer Programı. 15 Eylül 2004
11) Yüksel A.: Üriner Sistemin Prenatal Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etkinlikler programı. 18.01.2008, İzmir
12) Yüksel A.: Pediyatrik Cerrahi Girişim Adayı Fetus. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Seminer Programı, 16.04.2008
13) Yüksel A.: Fetal Santral Sinir Sistemi Anomalileri. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı “Mezuniyet Sonrası Eğitim” Programı. 29.Mayıs 2008
14) Yüksel A.: MSS Anomalilerinin Prenatal Tanısında Yenilikler. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Seminer Programı. 15 Nisan 2009
15) Yüksel A.: Gebelikte Sitomegalovirus Enfeksiyonu. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Mezuniyet sonrası Eğitim Seminerleri. 12 Mayıs 2010


M) DAVETLİ KONUŞMACI (YURT DIŞI)  (KONFERANS, KONGRE, KURS VE SEMPOZYUMLARDA)
1) Yüksel A., Tükel S., Bengisu E., Karahan U.: The relationship between amniotic fluid alfa-1 antitripsine values and respiratory distress syndrome (RDS). World Congress of Gynecology and Obstetrics, Rio de Janerio, 1988. 


N) OTURUM BAŞKANLIĞI (YURT İÇİ)
1) “Antenatal Bakım” oturumu. İstanbul Tıp Fakültesi 13. Kurultayı, 27-30 Eylül 1995, İstanbul
2) “Honorary Lectures” oturumu. 7. Türk-Yunan Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Toplantısı, 19 Nisan 2002, İstanbul
3) “İkinci Trimesterde Detaylı ultrason İncelemesi” oturumu. II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu-2002. 12-14 Aralık 2002, İstanbul
4) “Kongre Açılış Oturumu” Fetal Tıp Prenatal Tanı-2003, 17-19 Nisan 2003, Antalya
5) “Özel Oturum: Obstetrik; Maternal ve Fetal Tıp Kitabının İkinci Baskısı”. Fetal Tıp Prenatal Tanı-2003, 17-19 Nisan 2003, Antalya
6) Oturum 4. Zeynep-Kamil XXI. Jineko-Patoloji Kongresi. 11-13 Haziran 2003, İstanbul
7) “Fetal Tedavi” oturumu. Perinatal Tıp 2003. 09-12 Ekim 2003, İzmir
8) Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 3-7 Mart 2004, Erzurum
9) “Prof. Dr. Erich Frank’ı Anma” oturumu. 24 Mart 2004, İstanbul
10) “Kordon Kanı Bankacılığı” oturumu. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya
11) “Oturum 1.” Erken Doğum Eylemi Sempozyumu. 10 Şubat 2005, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. SSK Bakırköy Doğumevi, 10 Şubat 2005, İstanbul
12) “Açılış Oturumu” Fetal Tıp; Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan – 02 Mayıs 2005, Antalya
13) “EBCOG ve Fetal Tıp” oturumu. Fetal Tıp; Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan – 02 Mayıs 2005, Antalya
14) “Antenatal Bakım, İnteraktif Olgu Sunumları” oturumu. TJOD, “Anneler ve Bebekler Ölmesin”. 5 Haziran 2005, Van
15) Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Gurubu Obstetrik Ultrasonografi Kursu. 18 Eylül 2005, Ankara
16) “Perinatal Brain” oturumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Tıp Kongresi. 1-5 Ekim 2005, Kuşadası, İzmir
17) “Avrupa Hukuk Çevresi ve Maternal Fetal Tıp” oturumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği “Doğum Hekimliği; Maternal - Fetal Tıp” Etik ve Yasal Boyut 2005. 24-26 Kasım 2005, İstanbul
18) “Oturum II”. Maternal Sistemik Hastalıklar ve Gebelik Sempozyumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları, 26 Ocak 2006, Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, İstanbul
19) Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 15-19 Mart 2006, Erzurum
20) “Perinatoloji IX” oturumu. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya
21) “Konjenital Defektler – Congenital Defects” oturumu. Ian Donald Advenced Ultrasound Course, 28-29 October 2006, Antalya, Türkiye
22) “Obstetrikte Yeni Gelişmeler” oturumu. V.Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 11-14 Kasım 2006, İstanbul
23) “Perinatoloji ve CP” oturumu. 2. Ulusal “Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 01-03 Kasım 2007, İstanbul
24) “Prenatal Tarama” oturumu. Second Congress of South East European Society of Perinatal Medicine & Perinatal Medicine 2007. October 31- November 3, 2007, İstanbul
25) “Perinatoloji-Fetal Anomaliler” oturumu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu. 25-29 Ekim 2007, Antalya
26) Ian Donald Advenced Ultrasound Course, 14-15 October 2007, İstanbul.
27) VI. Oturum Başkanlığı. Erciyes Kadın Doğum Kış Okulu, 06-09 Mart 2008, Kayseri
28) “Obstetrik Ultrasonografide Temel Tarama” paneli. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi VIII. Geneleksel Eğitim Günleri. 3-6 Nisan 2008, Antalya
29) “Erken Doğum Tehdidinde Tanı ve Yaklaşım” paneli. TJOD İstanbul Şubesi İstanbul Panelleri 2008, 22 Mayıs 2008, İstanbul
30) Oturum II, Fetal Merkezi Sinir Sistemi Kursu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008, Antalya
31) Perinatal Tıpta Hukuk ve Etik oturumu, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
32) “TMFTP Başkanları” oturumu, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
33) “Interaktif Oturum 1”: Obstetrik Ultrasonografik Tarama, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008-02 Kasım 2008, Antalya
34) “Fetal Ekokardiyografi” Oturumu. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 15-18 Ocak 2009, Bursa
35) “Uzmanla Buluşma Toplantısı”. 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 15-18 Ocak 2009, Bursa
36) Oturum Başkanlığı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde 2. Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu. 28 Şubat 2009, İstanbul
37) “Obstetrik USG de Temel Tarama” Paneli. ZTB 9. Geleneksel Eğitim Günleri. 12-15 Mart 2009, Antalya
38) “Oturum 52-Perinatoloji / Ultrasonografi”. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC
39) “IV. Oturum” “Gebelikte Temel Ultrasonografi, Tarama Testleri ve Önemli Anomaliler” Sempozyumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları-20. Düzce Tıp Fakültesi, 14 Haziran 2009, Abant
40) “Hematolojik Açıdan Bakış” oturumu. TJOD İstanbul Şubesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Trombofili. 13 Aralık 2009, İstanbul
41) EÜTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı II. Kış Okulu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Fetal Ekokardiyografi Kursu. 27-28 Şubat 2010
42) 4 Mart 2010 A Salonu, 09.00-10.20 Oturumu. Palandöken Kadın Doğum Kongresi. 3-7 Mart 2010, Erzurum
43) Perinatoloji Kursu. Palandöken Kadın Doğum Kongresi. 3-7 Mart 2010, Erzurum
44) Vajinal Doğum ve Sorunlar-II oturumu. Doğum Yönetimi ve Komplikasyonları. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları-21. Zeynep-Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH. 02 Nisan 2010, İstanbul
45) TJOD İstanbul Şubesi. Gebelik ve Preeklampsi. 02 Mayıs 2010, İstanbul
46) “Oturum 1” Yeni yasalar, tüzükler ve yönetmelikleri tanıyalım, tartışalım. TJOD İstanbul Şubesi Pazar Sabahı Toplantıları, 28 Kasım 2010, İstanbul
47) “2. Oturum” Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Güncel Yaklaşımlar. Kadıköy Şifa Kadın Sağlığı Paneli 7. 01 Aralık 2010, İstanbul
48) “Antenatal Böbrek Sorunları” oturumu. 33. Pediatri Günleri 28-31 Mart 2011, İstanbul
49) “Sezaryen” oturumu. İ.Ü. Kadın Doğum Günleri. 11-13 Mart 2011, İstanbul
50) “Oturum 20-Perinatoloji Sezaryen” oturumu. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 17-22 Mayıs 2011, Antalya
51) Oturum 1. Fetal Ekokardiyografi Kursu. TMFT-P Derneği Marmara Bölge Toplantıları, 29 Mayıs 2011, Akçakoca


O) “WORKSHOP” TA EĞİTİCİLİK
1) Hasta Başı Eğitimi: Obstetrik Ultrasonografi ve İnvazif Girişimler. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu – 2000, 16-18 Kasım 2000
2) Fetal Ultrasonografi Worhshop. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Ocak 2003. Uludağ, Bursa
3) Fetal Ultrasonografi Kursu. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13-16 Ocak 2005. Uludağ, Bursa
4) Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya


P) OTURUM BAŞKANLIĞI (YURT DIŞI)
1) “The Hellenic-Turkish Perinatal Society Symposium” da oturum başkanlığı, XIX European Congress of Perinatal Medicine, Athens, Greece. 13-16 October, 2004
2) “Management of Twin Pregnancy” 1 st South East European Congress in Perinatal Medicine. 18-20 March 2005, Thessaloniki, Greece
3) “Endokrinologie / Genetik” XIX. Akademische Tagung deutsch-sprechender Hochschullehrer in der Gynakologie und Geburtsshilfe, 14-15 Oktober 2005, Basel


Q) KONGRE, KURS, SEMPOZYUM BAŞKANLIKLARI ve SORUMLULUKLARI
1) IV. Turkish-Hellenic Scientific Meeting. 9-12 Ekim 1997, Kapodokya, Nevşehir
2) Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu – 2000, 16-18 Kasım 2000
3) II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu-2002. 12-14 Aralık 2002, İstanbul
4) Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu-2003, 02 Mayıs 2003. İstanbul
5) Gebelikte ve Hipertansiyon Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantısı. 30 Aralık 2003
6) IV. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2004
7) Birinci Trimester Tarama Testi Kursu. (İstanbul Tıp Fakültesi ve “Fetal Medicine Foundation” işbirliği ile düzenlenen), 18 Şubat 2004, İstanbul
8) Prenatal tarama, tanı ve fetal tedavi sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 27 Mart 2004, İstanbul
9) Gebelikte tarama testleri sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantısı. 10 Eylül 2004, Edirne
10) Antenatal Bakım Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantısı. 28 Eylül 2004, İstanbul
11) Erken Doğum Eylemi Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. SSK Bakırköy Doğumevi, 10 Şubat 2005, İstanbul
12) İntrapartum Bakım Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, 21 Nisan 2005, İstanbul
13) Perinatoloji Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. Kocaeli Tıp Fakültesi, 27 Ekim 2005, İzmit
14) Temel Obstetrik Ultrasonografi Sertifikasyon Kursu.TJOD İstanbul Şubesi. 28 Mayıs 2005 
15) Obstetrikte Doppler Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. Bakırköy Doğumevi, 19 Eylül 2005, İstanbul
16) Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya
17) Obstetrikte Hukuk ve Etik Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları (Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile), 09 Kasım 2007, İstanbul
18) Trombofililer ve Gebelik Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları (İstanbul Tıp Fakültesi ile), 25 Ocak 2008, İstanbul
19) Obstetrik Kanamada Tanı ve Yönetim Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları (Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile), 22 Şubat 2008, İstanbul
20) Perinatal Enfeksiyonlar Sempozyumu. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları (Marmara Tıp Fakültesi ile), 25 Nisan 2008, İstanbul
21) Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu Sorumlusu. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14 Mayıs 2008, Antalya
22) Fetal Merkezi Sinir Sistemi Kursu. Kurs Sorumluları: Gustavo Malinger, Atıl Yüksel. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6. Ulusal Kongresi. 29 Ekim 2008, Antalya
23) “Konjenital Anomaliler: Prenatal Tanı ve Klinik Yaklaşım” Sempozyumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. Kocaeli Tıp Fakültesi, 14 Kasım 2008, Kocaeli
24) “İntrapartum Fetal İzlem ve Yönetim” Sempozyumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 20 Şubat 2009, İstanbul
25) Fetal Kalp Taraması Kursu-1. (Kurs Sorumlusu) Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. İstanbul Tıp Fakültesi, 8 Mayıs 2009, İstanbul
26) Fetal Kalp Taraması Kursu-2. (Kurs Sorumlusu) Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 5 Haziran 2009, İstanbul
27) Fetal Kalp Taraması Kursu-3. (Kurs Sorumlusu) Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 25 Eylül 2009, İstanbul
28) Fetal Kalp Taraması Kursu-4. (Kurs Sorumlusu) Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Gurubu. İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EAH, 23 Ekim 2009, İstanbul
29) Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kursu (Kurs Moderatörü). 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC
30) “Gebelikte Temel Ultrasonografi, Tarama Testleri ve Önemli Anomaliler” Sempozyumu. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları-20. Düzce Tıp Fakültesi, 14 Haziran 2009, Abant


R) YURT DIŞI KONGRE-KURS-SEMPOZYUM KATILIMLARI
1) First World Congress in Fetal Medicine, 28-30 June 2002, Athens, Greece
2) Advenced Course in Fetal Medicine, 1-5 July 2002, Kalamata, Greece
3) Research and Developments in Fetal Medicine, 29 August – 1 September 2002, London, UK
4) 13 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 31 August - 4 September, Paris, France, 2003.
5) XIX European Congress of Perinatal Medicine, Athens, Greece. 13-16 October, 2004
6) 1 st South East European Congress in Perinatal Medicine. 18-20 March 2005, Thessaloniki, Greece.
7) 15 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 24-29 September 2005. Vancouver, BC, Kanada
8) Forth World Congress in Fetal Medicine, June 2005, İstanbul, Türkiye
9) Au congres EOROFETUS Grossesse gemellaire “Comprendre – Prendre en charge le syndrome transfuseur-transfuse” 13-4 May 2006, Paris, Fransa
10) Fifth World Congress in Fetal Medicine, 25-29 June 2006, Barselona, İspanya
11) 16 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 3-7 September 2006. London, UK
12) Eurofoetus Symposium: Twin-to-Twin Transfusion Syndrome, 1-2 June 2007, Hamburg, Germany
13) 17 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 7-11 October 2007. Florence, Italy
14) Seventh World Congress in Fetal Medicine, 22-26 June 2008, Sorrento, İtaly
15) Eight World Congress in Fetal Medicine, 28 June-2 July 2009, Portorose, Slovenia
16) 19 th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 13-17 Eylül 2009. Hamburg, Germany
17) 20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 11-14 Octeber 2010, Praque, Czech Republic
18) 10th World Congress in Fetal Medicine, 26-30 June 2011, Malta


YURT İÇİ KONGRE, KURS, SEMPOZYUM KATILIMLARI
Atıl Yüksel, yukarıdaki listelerde sıralanan çok sayıda yurt içi kongre, kurs, sempozyum gibi aktiviteye düzenleyici, konuşmacı, oturum başkanı gibi görevlerle aktif olarak katılmıştır.


S) DİPLOMA VE SERTİFİKALAR
1) Temmuz, Ağustos-1990’ da iki ay süreli olarak, King’s Collage Hospital, “Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine” Londra’ da gözlemcilik ve eğitim
2) The International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
3) Certificate of Competence Ultrasound examination at 11-14 weeks. The Fetal Medicine Foundation, London, May, 2004
4) Effective Prenatal Screening of Congenital Heart Disease. 13-15 May 2004, Brompton Fetal Cardiology, St George’s Fetal Medicine Unit, London, UK
5) “Intesive Course for the Certificate in Fetal Cardiology” The Fetal Medicine Foundation, London, 24-28 January 2005
6) “Diploma in Fetal Medicine” The Fetal Medicine Foundation, London, November, 2005
7) Congenital Anomalies & Fetal Echocardiography. ISUOG Intensive Course. 1-3 February 2008, London, UK